Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Gift deg i hast og angr når du har tid.

Marry in haste and repent at leisure.

Gift deg ikkje med ei kone på grunn av bølingen hennar.

Don't marry a wife on account of cattle.

Gjerde har øyre.

Fences have ears.

Glør blir lett tent att. — Det er lett å få fyr på eit glødande kolstykke [Irsk forståing: Gamle feidar blir lett kveika igjen. Og: Det er lett å puste liv i ein gammal krangel.]

Burning embers are easily kindled. Cf. It is easy to kindle a live coal. (Old feuds are easily revived - It is easy to renew an old quarrel).

God omhug tar hovudet av vondet eller ulykka.*

Good care takes the head off (i.e., destroys) the evil or accident.

God påklednad gøymer ofte ein snytar.

A good dress often hides a deceiver.

Gå ikkje gjennom verda utan å sjå noko.

Don't go through the world without seeing anything.

Gå ikkje borttil klungeren, så kjem ikkje klungeren borttil deg. [Ord mot å blande seg bort i "tornefulle ting" som lett gir rifter, opprivande både konkret og figurativt.]

Don't meddle with a briar and the briar will not meddle with you.

Gåvmilde som kjem seint, er det verdt å gå i møtes.

Generosity which is dilatory is worth going to meet.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]