Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

K

Kalven høyrer til mor-kua, og avskrifta ligg under den kopierte originalen.

As to every cow belongs her calf, so to every book belongs its transcript.

Karakter er betre enn rikdom.

Character is better than wealth.

Kast ikkje eingong ut skittent vatn før du har det reine vatnet inne. • Kast ikkje ut det gamle vatnet før det nye kjem inn.

Don't throw out even dirty water until you have the clean water in. • Cast not out the auld water till the new come in.

Kast ikkje ut det skitne vatnet før du har det reine for handa.*

Don't throw out the dirty water till you bring in the clean.

Katten er sin eigen beste rådgivar.

The cat is his own best adviser.

Katten har løyve til å sjå på kongen. [Jf. Ein katt kan sjå på ein konge.]

The cat has leave to look at the king.

Klø du meg, så klør eg deg. [Gjer du meg ei teneste, så gjer eg deg ei. Norsk: "Den eine tenesta er den andre verd." Det irske ordtaket viser til hestar; ein kan ofte sjå to av dei som gnubbar seg mot kvarandre.]

Scratch me and I'll scratch you.

Kleda gjer karen (den ytre framtoninga).

The clothes are (= make) the man (i.e. his outward appearance).

Kler ein geita i silke, er ho likevel ei geit.

If you put a silk dress on a goat, he is a goat still.

Klovnen leiter etter merra han sit på.*

The clown's search for the mare and he sitting on her.

Knekk ikkje vesletåa på ein krakk som ikkje står i vegen for deg. • Knekk ikkje skinnebeinet på ein krakk som ikkje står i vegen for deg. [Ein gjer vel i å unngå å vase seg inn i trøbbel utanfor sitt eige laup. Slå ikkje inn på avvegar med trøbbel for deg.]

Don't break your laidhricín on a stool that isn't in your way. • Don't break your shin on a stool that isn't in your way. (Don't go out of your way to get into trouble.)

Kua blir mjølka frå hovudet. [Det kua et, gir mjølka. Mjølka - mengde og kvalitet - avheng av fôret.)

The cow is milked from her head. • It is from her head the cow is milked.

Kva brønnen er verd, forstår ein knapt før han er tørr.*

The value of the well is not understood till it goes dry.

Kva skulle hindre at sildesekken lukter av silda?

What should prevent the herring bag from having the odour of the herrings?

Kvar ein har sitt eige vesle vanhell som kjem til han.

Every man has his own little bad luck awaiting on him.

Kvar finger er ulik dei andre; kvar son har ulikt sinnelag.*

Every finger has not the same length, nor every son the same disposition.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]