Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

La ikkje auget fare bortanfor det du eig; trakt ikkje etter det som ikkje er ditt.

Do not let your eye go beyond what is your own property; do not covet what is not yours.

La ikkje eiga tunge kappe av halsen på deg. • Tunga til ein tosk er lang nok til å kappe av halsen på han. [Vakt deg for å snakke skade på deg sjølv.]

Let not your tongue cut your throat. • A fool's tongue is long enough to cut his own throat.

Legg salen på rette hesten. [Skuld på rette vedkommande.]

Put the saddle on the right horse. (Blame the right person.)

Legg til side i tide. — Spar pengar i tide.

Lay up in time.

Lempe er betre enn raseri.

Gentleness is better than violent anger.

Lenge ute av syne, langt vekke i sinnet.

Long out of sight, far out of mind.

Ligg ikkje på marka når det er ei dunseng ved sida av deg.

Never lie on the ground whilst a feather bed is beside you.

Lova om låning er å knekke lånaren.

The law of borrowing is to break the borrower.

Harde renter kan kanskje gjere det. Eit liknande ord_ "Lånelova er å brekke det lånte." Så det ein låner vekk, blir brote)." The law of borrowing is to break what is borrowed", greier O'Rahilly (1922, nr 54) ut om.

Lærdom er inga byrde. [Sunn lærdom . . . ]

Learning is no burden to a person.

Løft meg ikkje opp før eg har falle.

Don't lift me till I fall. (Wait till I go wrong before you begin to correct me.)

Låner du vekk buksene dine, så ikkje kapp av knappane. [Gjer du ei god gjerning, så ikkje spoler ho.]

If you give the loan of your breeches, don't cut off the buttons.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]