Norsk del, Gullvekta
Islandske ordspråk – Íslenskir málshættir
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Ei flink og nyttig kone kjøper ingen for dyrt.

Dugandi konu kaupir enginn of dýrt.

Ei smart tunge er betre enn kjemt hår.

Betri er snjöll tunga en kembt hár.

Eika lever sjølv om blada fyk i snøfokk.

Lifir eik þótt laufið fjúki.

Ein får sjå skilnad på måla (språka).*

Af máli má manninn þekkja.

Ein kan ikkje gifte seg godt utan ein stad å bu.*

Ekki er hægt að giftast þá engin býst.

Ein kjem fram jamvel om ein køyrer spakleg.

Kemst þó hægt fari.

Ein skal ikkje bede lenge om lite. [Aasen: "Det er leitt å be lenge om lite."] [Njåls]

Eigi skal lengi lítils biðja.

Eit halvt brød er betre enn å ha mista alt.

Betra er hálft brauð en allt misst.

Eit lite håp om driv er betre enn eit stort håp om å krype.*

Jf. Betri er lítil rekavon en mikil skriðuvon.

Eitt er lykke, eit anna er dugleik (kraft). Alternativ: Eitt er hell, eit anna dugleik. [Grettis]

Sitt er hvárt gæfa eða görvileikr.

Elden sloknar om ein ikkje passar han vel.*

Kulnar eldur nema kyntur sé.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Einskildord i klammer bak ordtak viser til islandske soger: [Litteratur]

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2005–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]