Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Når vinen kjem inn, går vettet ut. [Jf. Når ølet går inn, går vettet ut.]

Dove entra il bere, se n'esce il sapere.

Når pæra er moden, må ho falle ned.

Quando la pera e matura, convien ch'ella caggia.

Det er ikkje berre smør som kjem frå kua.

Non e tutto butiro che fa la vacca.

Tatt med hendene i pastaen [tatt på fersk gjerning (Uttrykk)].

Beccare con le mani in pasta.

God hest treng ein ikkje hyppe på.

A buon cavallo non occorre dirgli trotta.

Dei beste pærene fell ned i svinekjeftane.

Cadono le miglior pere in bocca a' porci.

Ein kan ikkje ha både vintønna full og kona si full.

Non si può avere la botte piena, e la moglie ubriaca..

Den som søv fangar ikkje fisk.

Chi dorme non piglia pesci.

Ein lagar ikkje pannekaker utan å knekke egg.

Chi non rompe le uova, non fa la frittata.

Når alle seier du er full, så legg deg og sov.

Quando tutti ti dicono briaeo, va a dormire.

Ein skikkeleg kjennar [ekspert] treng berre få ord.*

A buon intenditor poche parole.

God vin treng inga grein [d.e. Gode varer treng sjeldan mykje, jålete, tilgjort eller tung marknadsføring.]

A buon vino non bisogna frasca.

Marknadsføring kviler likevel på avvegingar av kva som vel kan bli mest lønsamt, og med risk-takingar attåt. Omsyn til kundar og forbrukarar kjem ikkje først der dansen går om gullkalven; dei treng jamt lovvern. Det ser ein ofte. Fleire som dyrkar biodynamisk har elles god kontakt mellom produsentar og konsumentar. Ordninga har røter i tankar frå Rudolf Steiner.

Elizabeth Knowles forklarer elles at folk før i tida fann fram til gode varer utan mykje marknadsføring. I England var greina eller buska i ordtaket kristtorn, som vinseljarforretningar brukte som teikn. Men godt rykte og vink om kor vinen var fin, kunne gå mann og mann imellom. Så også i vår tid. (2009:8).].

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]