Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Ikkje bit til før du veit om det er brød eller stein.

Non mordere se non sai se e pietra o pane.

Vatnet som har rent sin veg, driv ikkje mølla.

Acqua passata non macina piu.

Grådigheit drep fleire enn sverdet.

Ne ammazza piu la gola che la spada.

Sølevatn er ingen god spegel.

Acqua torbida non fa speccbio.

Å ete lærer oss å drikke.

Il mangiare insegna a bere.

Ein full mage trur ikkje på svolt.

Corpo satollo non erede al digiuno.

Gullet kjøper ikkje alt.

L'oro non compra tutto.

Ei halv brødskive er betre enn ikkje brød.

Lupe affamato mangia pan muffato.

Der det er mange kokkar, blir suppa for sterkt salta [for salt; jf. Dess fleire kokkar dess meir søl].

Dove sono molto cuochis, la minestra sark troppo salata.

Innhald


Høyet i hus

Særlege tekstmerke, som klammer, symbol, tilvisings bokstavar og andre teikn, kan gagne læring: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av lærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

English: [Follow-Up]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]