Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Ein fåming finn alltid nokon som er enda meir toskete til å beundre seg.

Un ignorante trova sempre un altro pił ignorante che lo ammira.

En fåming veit meir i sitt eige hus enn ein klok kar i ein annans hus.

Ne sa pił un pazzo in casa sua, che un savio in casa d'altri.

Ein tomsing kan spørje om meir enn sju vise veit å svare.

Un matto sa pił domandare che sette savi rispondere.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]