Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

En tomsing kastar ein stein i brønnen, og det krevst hundre kloke for å få han opp att.

Un pazzo getta una pietra nel pozzo, e vi voglioni cento savii a cavarnela.

Alles venn og ingens venn går ut på eitt.

Amico di tutti e di nessuno e tutt'uno.

Munnbitt av gull gjer ikkje hesten betre.

Freno indorato non megliora il cavallo.

Innhald


Proverbi italiani, italienske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]