Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

En tomsing kastar ein stein i brønnen, og det krevst hundre kloke for å få han opp att.

Un pazzo getta una pietra nel pozzo, e vi voglioni cento savii a cavarnela.

Alles venn og ingens venn går ut på eitt.

Amico di tutti e di nessuno e tutt'uno.

Munnbitt av gull gjer ikkje hesten betre.

Freno indorato non megliora il cavallo.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]