Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

J

Gull opnar alle dører så nær som himmeldøra.

L'oro apre tutte le porte, tranne quella del cielo.

Godt samvit er ei god pute [å sove på]

Una buona coscienza è un buon cuscino (guanciale).

Kven som er sikker sjømann kjem fram i dårleg vêr.*

Il buon marinaio si conosce col cattivo tempo.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]