Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Eit trua menneske lever lenger enn den hengte.

Vive più il minacciato che 'l impiccato.

Den som kjem langt borte frå, kan lyge og seie mykje som han vil.*

Ha bel mentir (può dir quel che vuole) chi vien da lontano.

Eit ofte omplanta tre ber [kanskje] ikkje frukt i mengdevis.

Albero spesso trapiantato mai di frutti è caricato.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]