Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Eit trua menneske lever lenger enn den hengte.

Vive più il minacciato che 'l impiccato.

Den som kjem langt borte frå, kan lyge og seie mykje som han vil.*

Ha bel mentir (può dir quel che vuole) chi vien da lontano.

Eit ofte omplanta tre ber [kanskje] ikkje frukt i mengdevis.

Albero spesso trapiantato mai di frutti è caricato.

Innhald


Proverbi italiani, italienske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]