Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Eit vondt menneske ber sitt eige helvete med seg.*

I malvagi portano l'inferno nel cuore.

Eit klok menneske og ein gap i lag veit meir enn den kloke aleine.

Sanno pił un savio ed un matto, che un savio solo.

Mange slags land kan bli heimland for den dugelege [og skikkelege].* • Skikkelege finst i mange land og rike.

Ogni paese al valentuomo è patria.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]