Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Livet varer berre eit stykke tid.

Our life is but a span.

Pudding framfor ros.

Pudding before praise.

Rett mann til rett jobb.

The right man for the right job.

Rykte spreier seg som eld.

Rumours spread like fire.

Som ein reier senga, slik får ein ligge i ho.

As you make your bed, so must you lie in it.

Havålen har si livslengd, og hummaren si. [Kor lang livslengde havål-hannen har, er ikkje kjent, men hoa blir 15-20 år. Hummaren kan bli opptil sytti år.]

The conger eel has one span of life, the lobster also one span of life. [Each has its span of life. Cf. Life is but a span.]

Kråka som gjer etter ein skarv, druknar. [Hald deg innanfor det som er trygge grenser for deg.]

The crow that mimics a cormorant gets drowned. [Keep within your limitations.]

Den hastige handa kjem til å gjere ting feil.

The hasty hand will do things wrong. [Haste may increase the risk of errors, that is.]

Den hastige vinden gjer snart noko gale. [TK]

The hasty wind will do things wrong. [Sterk vind kan øydelegge mykje.] *

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]