Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Som far, så son.

Like father, like son.

Store eiketre veks ifrå små eikenøtter.

Great oaks from little acorns grow.

Ved mange små hogg blir eit stort tre felt.

With many little strokes a large tree is felled.

Heile verda er som ein draum: mellom gammal og ung er ingen skilnad.

The whole world is like dream: between old and young there is no difference. (H 13)

Å døy er lett, å leve er tyngre. *

Dying is easy, living is hard. (H 13)

Apa blir ikkje anna enn ei ape, jamvel om ho er kledd i cape [liksom adelege].*

The monkey remains a monkey although wearing the dress of a nobleman.

Den som blir fostra opp i ei elv, døyr nok der også [i tilvande omgivnadar].

The river-bred person comes to an end in the river. Kawadachi wa kawa de hatsuru.]

Froskeyngel blir froskar.* [Ei meining kan vere: "Hald deg på matta"].

The young of frogs are frogs. [Used to discourage people from trying to rise above their station in life. Cf. Like begets like.]

Det finst dei som blir borne i berestolar, dei som ber berestolar, og dei som lager stråsandalar for dei som ber berestolane.

There are those who ride sedans, those who carry sedans, and those who make straw sandals for the sedan bearers.

Søtt i munnen nærar ikkje nødvendigvis kroppen.* [Noko som først verkar godt og ønskverdig, er ikkje alltid best.]

Things sweet to the mouth do not necessarily nourish the belly.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]