Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Veggar har øyre, og flaskemunningar opnar munnar.*

Walls have ears; bottles have mouths.

Den tause er ofte verd å lytte til.

The silent person is often worth listening to.

Latter kan sjeldan bringe tilbake det som sinne har drive vekk.

Laughter can seldom bring back what anger has driven away.

Kven er ei vakker dame utan fin hud?*

Though she may be a beauty, it is but one layer of skin. [Beauty is but skin deep.]

Enda om ei nål er lita, skal ein ikkje svelje ho.

Though small a needle is not to be swallowed. [Even small things are to be handled with care.]

Legg enda meir varsemd attåt varsemd

To caution put in caution. [One cannot be too careful. Cf. Hear twice before you speak once.]

Å lese ein annans mage [vil seie å lese tankane til vedkommande].

To read a person's belly, or mind.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]