Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Å

Å binde og å rekke opp att, å saume og sprette opp att, å spinne og brenne opp att, det er tre ting som neppe kastar av seg. [jf. Br 181]

Å gjere etter det beste kan vere betre enn å høyre det beste.

Å gråte og le er fattig manns glede. [Br 51]

Å halde opp i rett tid er ein god kunst. [Go 79]

Å ikkje ha noko å gjere er rota (opphavet) til mykje (mangt) vondt. [Br 146, 201]

Å kjekle med kvinnfolk og kappspringe med kalvar er verken til gagn eller gaman. [Br 94]

Å køyre på glattis med uskodd hest er ikkje noko å trakte etter. [Br 7]

Å kle seg på spansk er å fryse på dansk. [Br 101]

Å lyge og sverje er fanteverje. [Br 50]

Å sitte lenge er inga kvild. [Go 89]

Å sitte og lure som skjora på skigarden. [Br 158]

Å styre mot aust men hamne i vest er ei vanhending. [Oy 4]

Å vere nøgd med lite er ikkje greitt, men å vere nøgd med mykje, er bortimot uråd. [*Br 135]

Å vere utan vitne kan vere hardt. [Jf. By 164]

Å øyde mykje og avle lite er visse vegen til armod. [Oy 188]

Å, ryk og reis nord og ned! [Br 134]

Ål er ål; han er alltid sleip og hål [glatt o.a.]. [Oy 5]

År lærer ein meir enn mange bøker. [Oy 5]

År som er gått kjem aldri att. [Oy 5]

Året har ei stor vom (det krev mykje mat). [Oy 6]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal i klammer syner "bok og sidetal". Bokkodar i bruk: [Kjelder]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke]
© 2000–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]