Oversyn

Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs

Seksjon › 2   Sett    Søk   Førre Neste

Norske ordsprå Norwegian proverbs, ordtak Rundt 3500 norske ordspråk i alfabetisk orden.

Ca. 3500 Norwegian proverbs in alphabetic order. Some are in English too. [More]

 A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
 O  P  R  S  T  U  V  Y  Æ   Ø   Å  Ml

Norwegian proverbs, norske ordspråk, fronts med liljekonvall og eit ord frå unionstida, ved Peder Syv.
"Alle blomar duger ikkje til urtekost." (Gammalt ordtak)

Norske ordspråk, Norwegian Proverbs, opp    Seksjon     Sett    Neste

Norske ordspråk, Norwegian Proverbs. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2002–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]