Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Ø

Øl er ille når det er ille drukke. [Oy 187]

Øl og brennevin gjer somtid folk til svin. [Oy 187]

Øl og vin har gjort så mange til svin. [Br 203]

Ønsk i den eine handa og spytt i den andre, og sjå kva for ei det kjem mest oppi. [Br 201]

Ønsk i den eine neven og spytt i den andre, så ser du kva som monnar mest. [Oy 185]

Ønske fyller ingen sekk. [Oy 127, 186]

Ørna fangar ingen fluger. [Oy 188]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal i klammer syner "bok og sidetal". Bokkodar i bruk: [Kjelder]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke]
© 2000–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]