Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

I dag rik, i morgon lik.

Rich today, buried tomorrow [manjana]. [Br 144]

I draumar ligg bestevinka ofte gøymt.

The best hints are often hidden in dreams.

I høge hus tar stormen tyngst.

The storm hits at high houses the hardest. [Br 87]

I kjøpmannskap gjeld ingen brorskap.

There is no brotherhood when it comes to business.* [Oy 71]

I lognaste vatnet er verste grunntrolla.

At the bottom of the calmest water are the worst trolls. [Oy 170-71]

I mørket er alle kattar svarte (grå).

All cats are black in the dark. [Br 129, Oy 105]

I mørket er alt like svart.

In the darkness everything is equally black. [Br 95]

I måneskinet er mange jenter vene.

In the moonshine many girls are pretty. [Br 130]

I nøda lyt ein nytte mangt.

Need makes one make use of much. [Go 95]

I nøda skal ein vennane røyne • I nød skal vennar røynast.

A friend in need is a friend indeed.* [Oy 107, Br 132]

I slikt vatn får ein slike fiskar.

In such water, such fishes. [By 201]

I svolten er det svarte brødet søtt.

Hunger makes black bread taste sweetly too. [By 170]

I tussmørket verkar kattar mindre strålande. [*Oy 70]

I vanlykka gjeld vennskapen mest. [Oy 169]

Ikkje all titulering kjem i pungen. [*Go 65]

Ikkje alle er så duglege som heldige. [Oy 65]

Ikkje alle er så kleine som dei klagar. [Br 99]

Ikkje alle er så låke som dei lèt til. [Oy 85]

Ikkje alle fantar kjem i fangehuset. [Oy 27]

Ikkje alle fuglar kan vere falkar. [Go 36]

Ikkje alle kan få største stykket. [Oy 146]

Ikkje alle netter er svarte. [Oy 107]

Ikkje alle rukker kjem av alder. [Oy 122]

Ikkje alle som ber svarte klede, sørger. [Oy 151]

Ikkje alle som går i fillete klede, er fant. [Oy 28]

Ikkje alle som kved er glade, og ikkje alle som græt er blaute. [Oy 46]

Ikkje alle som legg att auga, søv. [Br 165]

Ikkje alle som ler er lystige (og ikkje alle er låke som lèt ille). [Oy 95]

Ikkje alle som ler er lystige, og ikkje alle er låke som låst slik. [Br 121]

Ikkje alle som rømmer unna, er redde. [Oy 122]

Ikkje alle som snorkar, søv. [Br 165]

Ikkje alle som snur ryggen til, rømmer. [Oy 123]

Ikkje alt er sanning som er sanning likt. [By 166]

Ikkje alt er så ille som det er lite vørdt. [Oy 85]

Ikkje alt er så mykje verdt som det er vørdt [Oz 238]

Ikkje alt godt er gammalt, og ikkje alt nyttig er nytt. [Oy 48]

Ikkje alt går så vel som ein håper. [Oy 41]

Ikkje alt høgg så hardt, som det trugar. [Oy 61]

Ikkje alt som er krokete i nebben, er ørn • Ikkje alt med krokete nebb er ørn. [Oy 188, Go 78]

Ikkje alt som er sått, veks fram. [Oy 173]

Ikkje alt som fyller, nærer. [Oy 39]

Ikkje alt som knakar brest. [Br 28]

Ikkje alt som syner tennene, bit. [Oy 10]

Ikkje noko embete er utan ein vanske. [Oy 24]

Ikkje noko er så gale at det ikkje er godt til eitkvart. [By 170]

Ikkje noko lag varer så lenge at det ikkje lyt skiljast ein gong. [Oy 82]

Ikkje svar er også eit svar. [Oy 148]

Ill hovmann blir sjeldan god fut. [Go 32]

Ille bunde heng ille i hop. [Oy 67]

Ille gjort er vondt, og ikkje angre er verre. [Oy 67]

Ille kledd er stundom betre enn naken. [jf. Go 66]

Ille spunne blir ille strikka. [Oy 141]

Illevoren (vond, lei, skrøpeleg) mann trur ilt om alle. [Br 90]

Inga borg er fri for sorg. [Oy 139]

Inga mølle går med det vatnet som er rent vekk [hs avlaupet]. [Oy 105]

Ingen blir bisp utan bank. [Br 23]

Ingen blir fanga der han ikkje finst. [Oy 27]

Ingen blir fant med mindre han hjelper til sjølv. [Go 68]

Ingen blir gjæv i si eiga bygd. [Br 68]

Ingen blir kvit av di at han gjer ein annan svart (om baktaling) • Ingen blir kvit av å gjere ein annan svart. [Oy 81, By 166]

Ingen blir skremd av at ein knyter neven i bukselomma. [Br 134]

Ingen blir vaksen før tida kjem. [Oy 173]

Ingen er for gammal til å lære. [Br 63]

Ingen er for god til å tene seg sjølv. [Oy 47]

Ingen er for stor til å lære. [Oy 145]

Ingen er forbode å leite i allmenningen. [Br 205]

Ingen er funnen lytelaus. [Oy 95]

Ingen er fødd fant. [Br 50]

Ingen er fødd farlaus. [Br 50]

Ingen er så fattig at han ikkje kan gi hjelp av og til. [Go 68]

Ingen er så fri at han får gjere alt han lyster. [Oy 36]

Ingen er så god at han ikkje kan få ein vond tanke. [Oy 47]

Ingen er så høg at han ikkje får bøye seg, og ingen så liten at han ikkje får tøye seg • Ingen er så høg at han ikkje må strekke seg • Ingen er så høg at han ikkje må tøye seg, og ingen så låg at han ikkje må bøye seg • Ingen er så lang at han ikkje må tøye seg, og ingen så låg at han ikkje må bøye seg. [Go 33, Oy 65, Oy 83, By 189]

Ingen er så klok at han ikkje kan ta feil [hs mista seg]. [Oy 74]

Ingen er så låg at han ikkje lyt lute ofte. [Oy 85]

Ingen er så sterk at han ikkje kan bli trøytt. [Oy 144]

Ingen er så sterk at han ikkje somtid (stundom) treng hjelp. [Oy 144, Br 168]

Ingen er så var at han ikkje kan fare ille. [Oy 169]

Ingen er så vis at han ikkje kan bli dåra. [Oy 180]

Ingen er så vond at han ikkje kan gjere ei velgjerning. [Oy 183]

Ingen fer vekk frå seg sjølv. [Oy 28]

Ingen fiende er så veik at han ikkje kan gjere vondt. [Oy 31]

Ingen fugl sitt så godt i bur at han ikkje heller sat ute. [Oy 15]

Ingen har gått gjennom så mykje som eit gammalt kvinnfolk. [Go 54]

Ingen kan ingen ting, og ingen kan alt. [Oy 67]

Ingen kan kløyve seg (= ein kan ikkje vere på to stadar i senn). [Oy 75]

Ingen kan rømme unna sin eigen lagnad. [Br 111]

Ingen kan vitne sannare enn han veit. [Oy 183]

Ingen kjem lenger enn han skal. [Go 18]

Ingen kved betre enn han kan. [Oy 80]

Ingen mann gjer meir enn han kan. [Oy 98]

Ingen prest så liten og ring at han ikkje vil vere bygdepave. [Br 140]

Ingen regel utan unntak. [Br 141]

Ingen rømmer frå seg sjølv. [Oy 123]

Ingen rår for freden aleine. [Oy 36]

Ingen sit den sjuke så nær at han veit kva han lir. [Oy 129]

Ingen skaper seg sjølv. [Br 155]

Ingen skulle vere hund, og ingen herremann. [Br 83]

Ingen smed kvekk for ein gneiste. [Oy 137]

Ingen ting duger feil prøvt.

Ingen veit kor skoen klemmer utan han som går i han. [By 184]

Ingen veit kva han eig før han skal flytte. [Oy 33]

Ingen veit kva skoen trykker, utan han som har han på seg. [Oy 133]

Ingen veit kva som er i posen før bandet blir løyst. [*Go 89]

Ingen veit si æva før ho er all [kor lenge han skal leve før livet er slutt].

[Oy 187]

Ingen vilje hjelper når makta manglar. [Oy 177]

Ingenting er vanskeligare enn å leve (også: å skikke seg blant folk). [Oy 168]

Istappen og kurumpa veks nedetter. [Br 91]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal i klammer syner "bok og sidetal". Bokkodar i bruk: [Kjelder]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke]
© 2000–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]