Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Natta er ikkje sommaren lik. [*Jf. By 191]

Naturlege lyster viser vel kva ein duger til. [jf. Oy 63]

Nedfor bakke går det alltid lett. [Br 14]

Nei, det der lyt du fare til byen med (- slikt får du ikkje ein bonde til å tru). [Br 33]

Nesla brenn venn som uvenn. [Go 53]

No er storstova oppskura (no har det klarna opp). [By 201]

Noko er betre enn ingenting (når det er noko godt). [Oy 108]

Noko skal ein gløyme, og noko skal ein gøyme. [Br 69]

Nokre lyte er lettare å sjå enn å rette på.

Noko omskifte gjer godt (jf. variatio delectat, forandring frydar). [*Oy 165]

Nye skor er gode, men dei gamle sit best på foten. [Br 135]

Nye soplimar soper best • Nye kostar feiar best. [Oy 139, Ae 137]

Nykomen mann har mangt å spørje. [Oy 98]

Nysgjerrigper blir ikkje alltid glad. [Oy 35, jf. By 162]

Nærast ved land er verst å segle. [Oy 83]

Nød lærer den blyge å bede. [By 185]

Nød lærer naken kvinne å spinne. [Ae 81, jf. Oy 107]

Nød lærer nye kunstar. [Go 49]

Nød lærer tunga å tale. [Go 49]

Nød og daude bryt alle lover. [Br 118]

Nøda gjer det sure søtt. [Oy 107]

Nøye rekneskap gir lengst vennskap. [Go 72]

Når alle tankar og hår er vekk, står blankskallen att.

Når alt er på sin rette stad, så er det godt å finne. [Oy 142]

Når bjørnen kjem, så gløymer vel stutane å stangast. [By 186]

Når borte er prøvt (freista), er heime best. [Go 60, By 177]

Når brønnen er tom, veit ein kva vatnet er verdt. [Br 30, Go 95]

Når dei store kvesser knivane sine, får dei små dreie slipesteinen. [*Br 169]

Når dei store slåst, få dei små [t.d. soldatane] kjenne såra. [Oy 145]

Når dei unge ler, så geipar dei gamle. [Oy 166]

Når den eine gåsa går i vatnet, så går dei alle. [Oy 42]

Når den eine kua skjener, så skjener hine med. [Oy 79, Go 85]

Når den eine stakkaren hjelper den andre, så ler englane. [Oy 142]

Når den eine vil til fjells, vil den andre til fjords. [Br 195]

Når den som går føre fer vill, fer andre med. [Oy 39]

Når den veikaste er visast, så vinn han kan hende. [*Oy 173]

Når det brenn i veggen til grannen, skal ein akte sitt eige hus. [Oy 13]

Når det er på det verste, så blir det ikkje verre. [Br 195]

Når det regner på presten, så dryp det på klokkaren. [Oy 117, By 171, Br 41]

Når det vil velte, veltar det på flate marka. [Br 192]

Når du løyser bandet av sekken, ser du det som er i han. [Oy 127]

Når du roser narren, har du nytte av han. [Go 76]

Når ein dett er det inga betre råd enn å reise seg. [Oy 19]

Når ein fattig blir rik, blir han fan lik. [Br 51]

Når ein ikkje får, slepp ein å takke. [Oy 29, jf. Go 66]

Når ein ikkje spinn, har ein stryet sitt urørt [stry: dott]. [Oy 141]

Når ein kar blir fødd, er fiendane hans alt omkring han. Det gjeld å kjenne slike.

Når ein kastar eitkvart i hundehopen, gnell den som det råkar. [*Oy 70]

Når ein kjem i skort [mangel], blir det vesle stort. [Oy 134]

Når ein lèt opp sekken, ser ein kva som er i han. [Oy 127]

Når ein lort kjem til ære, veit han ikkje kor han vil vere. [Go 33]

Når ein roser ein narr, får ein kanskje nytte av han sidan. [*Oy 46]

Når ein sau breker, så breker alle. [Go 96]

Når ein ser øyra av ulven, så er han ikkje langt unna (borte). [Oy 188]

Når ein taler om trolla, då er dei nærast. [Oy 160]

Når ein tenker på sola, så skin ho. [Br 164]

Når ein varer seg minst, er våden nærast. [Br 189]

Når elsken er på det heitaste, er halve vettet vekk. [Br 44]

Når fan blir gammal, vil han bli munk. [Br 50]

Når fingeren er ringa, er tausa tinga. [Br 52]

Når folk er borte, ser ein best kva dei dugde [greidde, kunne]. [Oy 16]

Når frosk leier frosk, vil begge til sumpen.

Når gauken gjel, då gjel han sitt. [*Go 77]

Når gjerninga er gjort, hjelper ingen ord. [By 167]

Når gjestebodet er gjort, står huset tomt. [Oy 46]

Når grinda står open, er gjerdet til mindre nytte. [*Jf. By 170]

Når gryta koker over, slår ein kaldt vatn i. [Oy 51]

Når hauken er borte, er hanen byrg. [Oy 55]

Når hauken kjem, gløymer hanane å hoggast. [Br 80]

Når heitt og kaldt kjem i hop, så jamnar det seg. [Oy 57]

Når horna er av, er det seint å stanga. [Oy 62]

Når husbonden er borte, sit hunden i høgsetet. [Br 86]

Når katten mjauar, kjenner han seg.

Når krybba er tom, bitast hestane. [Ae 166]

Når kua er seld, følger mjølka med. [Oy 127]

Når kua har mist rova, så ser ho kva rova dugde til. [Oy 79]

Når lasset veltar, fell noko av. [*Oy 84]

Når lasset veltar, ser ein det var gale kørt. [Oy 84]

Når leiken er best, skal ein halde opp. [By 167]

Når lykka er best, må (treng ein) ein vare seg mest. [Oy 94, Br 119]

Når lykka er god, får galten grisungar. [Go 20]

Når lykka er god, hender store ting. [Oy 93]

Når mange legg i same sekken, blir han nok full ein gong. [Go 68]

Når mannen er borte, sit katten i høgsetet. [Go 34]

Når mannen er unemnt, så er han uskjemt. [Oy 108]

Når musa er mett, er mjølet beiskt. [Oy 105]

Når narren kjem på torget, får kremmaren pengar. [Go 96]

Når noko manglar, ser ein kva det er verdt. [Br 194]

Når ordet er sagt, er mannen fast. [Oy 112]

Når pengane er øydde, er det ute med høgferda. [Oy 113]

Når sanninga søv, vaker løgna. [Oy 125]

Når sinnet går av, kjem angeren etter. [Oy 128]

Når skulda er betalt (kvitta, borte), er mannen fri. [Br 160 o.a.]

Når skuta kjem i skodda, får ho gå spakt. [Oy 135]

Når sokken er lappa tre gongar, får det vere nok. [*Oy 138]

Når sola kjem opp, sloknar alle stjernene. [Go 101]

Når sola skin, passer ingen på månen. [Oy 139]

Når stakkaren er sinna, får døra smellen. [Br 167]

Når steinen er kasta, er det vanskeleg å ta han att. [Oy 143]

Når store hestar fell, fell dei hardt. [Go 84]

Når tjuven kastar tjuvegodset, ser han ut som folk flest • Når tjuven kastar tjuvegodset, er han anna folk lik. [Oy 70, 157]

Når to hundar bitast om beinet, kjem ikkje alltid den tredje og tar det. [jf. Oy 64]

Når treet fell, vil alle sanke sponar. [Oy 159]

Når ulven er daud, så drep han ingen sau. [Oy 164]

Når ulykka er ute, er det best å vere inne. [Br 186]

Når ulykka søv, skal ein ikkje vekke ho. [Br 186]

Når vesalmannen får makt, blir det verken ære eller atterhald. [Br 192]

Når vettet er minst, er viljen størst. [By 161]

Når vogna veltar, veit ein det var gale køyrt. [Oy 183]

Når våren kjem, er vinteren gløymt. [Oy 171]

Når ølet gjer ør, rømmer vettet på dør. [*Br 203]

Når ølet går inn, går vettet ut (Håvamål, Oy 187, Br 203]

Når ørna slår, er ikkje kråka langt unna. [Br 203]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal i klammer syner "bok og sidetal". Bokkodar i bruk: [Kjelder]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke]
© 2000–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]