Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Y

Yrkesløysa og matløysa er grannar. [Å ikkje ha arbeid og ikkje ha mat er grannar.] [Go 90]

Æ

Ær dei som ære tilkjem. [Oy 186]

Æra er halve livet. [Br 202]

Æra forsvinn lettare enn ein får ho [i.s. er lettare gjenge enn fenge]. [Oy 186]

Ære vekker misunning. [Oy 186]

Ærendslaus gang er alltid for lang [Å gå ein stad utan ærend er å ha gått for langt]. [Oy 41, 187]

Ærleg mann vørder verken ros eller klander [i.s. lov eller last]. [Oy 187]

Ærleg vinning varer lengst. [By 177]

Ætta gjer mykje; oppal gjer meir (Oppseding gjer meir enn nedættinga). [Oy 187]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal i klammer syner "bok og sidetal". Bokkodar i bruk: [Kjelder]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke]
© 2000–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]