Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Range vegen blir ikkje rett, enda om mange følger han. [Oy 172]

Redd mann spår alltid vondt. [Oy 123]

Redsle gjer faren større enn han er. [Oy 123]

Redsle gjer rådvill. [Oy 123]

Rein mat kan ein ete i mørket. [Oy 117]

Reint golv er lett å sope. [Oy 48]

Rett gjort er vel gjort. [Oy 119]

Rett og god tru er ordlaus.

Rett rekneskap gjer god vennskap. [Oy 118]

Rett tru blir ingen dupert til.

Rette måten er vanskeleg å finne. [Oy 62]

Rette måtet [tilmåtinga, tilpassinga, o.a.] kan vere vanskeleg å treffe. [*Oy 101]

Rette ytinga er det ingen skavankar ved.

Reven ranar ikkje nær ved hiet sitt. [Oy 119]

Rikdom blir somtid lasta, men aldri bortkasta. [Oy 120]

Rikdom er ofte lasta, men sjeldan kasta. [Br 144]

Rikdom gir så lett for mykje mod. [jf. Oy 120]

Rikdom gjer [liksom] friaren fager. [Oy 113, 120]

Rikdom gjer ovmod [= hovmod o.a.]. [Oy 113]

Rikdommen kan ein dølje, men ikkje fattigdommen. [Oy 29, 120]

Rike barn blir store barn. [Oy 119]

Rike er barn all si tid. [Br 56]

Rike folk slepp alle stadar inn. [Oy 113, 119, By 175]

Rimeleg bør [medvind] er best. [Oy 17]

Ros deg sjølv, så slepp ein annan. [Oy 134]

Ros ikkje skipet før det kjem i storsjøen. [Oy 132]

Rus er jamt ei sjølvvalda sykje. [jf. Oy 122]

Rus gjer pengar ryre. [Oy 113, 122]

Ryrast blir somtid dyrast (Det som varer minst, kan med tida koste mest). [Oy 122]

Røyn (erfar) før du rosar. [By 206]

Røynd manns råd er helst best. [jf. Oy 123]

Røynsla er ein dyr læremeister. [Oy 123]

Røynsla er ein god læremeister, men ho er somtid noko dyr. [Oy 123]

Røynsla er mor til visdommen. [Br 146]

Råd etter gjerd er lite verdt. [Oy 116]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal i klammer syner "bok og sidetal". Bokkodar i bruk: [Kjelder]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke]
© 2000–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]