Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ta råd av den som har røynt mest. [Oy 116]

Takk er god, men ei gåve er betre. [Oy 152]

Takklaus gjerning er alltid tung. [Oy 152]

Tal ikkje om reip i hengd manns hus. [By 166]

Tale er sølv, tausheit er gull. [Ae 51]

Tankane går oftast tollfrie. [*Br 176]

Tankar går tollfri (også svensk og dansk). [Oy 153]

Tanken er ikkje god å tøyme. [Oy 153]

Tanken har vide vegar. [Br 176]

Tanketomt hovud får gjerne sove. [*Br 165]

Tapplaus tønne blir snart tom. [Oy 162]

Teiande mann kjem sjeldan til tings [i retten]. [Oy 154]

Tenk først på brød og sidan på brud. [By 178]

Tid og tilfelle har ingen i handa. [By 171]

Tida har sterke tenner. [Oy 155]

Tida ventar ikkje på mannen. [Oy 155]

Tidene vender seg om. [Oy 155]

Timane er like lange, men ikkje like gode. [Oy 156]

Tjukt bakt og rått steikt (- og tjukt påsmurt). [Kommentar]. [Br 179]

Tjuv byrjar med nål og endar med sølvskål. [Go 69]

Tjuv trur at kvar mann stel. [Ae 70]

Tjuven har ein høgare rett (det er vanskeleg at skulde han dersom du ikkje har bevis). [Oy 157]

Tjuven trur at kvar mann stel. [Oy 157]

To fuglar ber betre til reirs enn ein. [Oy 37, 162]

To hundar om eit bein vil sjeldan semjast. [Oy 64]

To mot ein er ulikt. [Oy 162]

To par auge ser meir enn eitt. [Go 58]

To tunger i éin haus er for mykje [haus = hovud]. [Oy 162]

To tunger i ein munn er for mykje. [Br 184]

Tobakksskillingane og barnesorgene leggest til. [Br 179]

Tom pung gjer blyg mann. [Go 68]

Tom pung gjer hugen tung. [Oy 113, 114]

Tom sekk vil ikkje stå rett. [Oy 127]

Tomme tønner drønnar mest [hs glymjer] • Tomme kjerrer skranglar (skramlar) mest. [Oy 162, By 167, Oy 72]

Tomposen er tyngst for tiggaren. [Br 22]

Tomt hus treng ingen lås. [Go 82]

Torsdagsfriaren får aldri nei. [Br 58]

Torva giftar lurva (dvs. "Eigedom gjer at også eit utiltalande menneske blir gift" - IA). [Oy 158]

Tre flyttingar er så godt som ein husbrann. [Oy 34]

Tre føter er nok under ein krakk. [Br 105]

Tre gongar flytta er som ein gong brent. [Oy 34]

Tre ting jagar mannen ut av huset: røyk, veggelus, og ei arg kjerring. [Br 181]

Tre ting krevst det til alt: makt og vett og vilje. [Br 181]

Tre ting tar aldri tukt, det er høns, svin og galne kvinnfolk. [Go 54]

Tre veks ikkje så høgt som til himmels. [Oy 158]

Treet fell ikkje for første hogget. [Br 48]

Treffer du ein narr, skal du gi han gode ord og la han fare. [Go 96]

Trette og kiv spillar mykje tid. [Br 183]

Trette tar ikkje slutt for den som vil ha. [Oy 161]

Trott og truskap fyller bu og buskap. [Oy 160]

Tru ikkje hestehov og barnerumpe. [Go 40]

Tru minst råd for hjartet sin del.

Tru på bod og reglar kjem helst av tap av ånd.

Trælar i neven er ikkje noko låkt lyte (ei hard og knudrete hand er merke på tungt arbeid - IA). [Oy 161]

Trøytte armar er betre enn tomme tarmar. [Br 11]

Tråden slitnar der han er veikast. [Oy 158]

Tufsen hjelper stakkaren. [Go 64]

Tunga skal la seg temme - Det er ill tunge ein aldri kan temme. [Oy 162]

Tunga taler som vettet seier til. [Oy 162]

Tungt lass og liten hest høver ille i hop. [Oy 84]

Tynt øl er betre enn tom skål. [Oy 187]

Tørr kake er betre enn ingenting å smake. [Oy 69]

Tørr mat er betre enn tomt fat. [Oy 99]

Tørt vil vere smurt. [Br 184]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal i klammer syner "bok og sidetal". Bokkodar i bruk: [Kjelder]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke]
© 2000–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]