Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Ubodne kan bli sittande utan å få mat. [Oy 163]

Ufred er lettare å yppe enn å ende. [Oy 164]

Ugift er betre enn ille gift; er det ingen som klappar, så er det ingen som klorar. [*Go 58]

Ugjort gjerning får inga lønn. [Oy 45]

Ugras døyr ikkje ut så lett. [Ae 186]

Ugras kjem alltid igjen; det sår seg sjølv. [Oy 164]

Uheldig er den som svelt i hel i julehelga. [Oy 164]

Ukjend sykje er låk å lækje. [Oy 150]

Ull og smør høver ikkje i same sekken. [Br 162]

Ulven skifter håra, men ikkje hugen. [Oy 165]

Under fager tale kan det ligge fals (svik, falskleik, forfalsking, uærligdom o.a.) i dvale. [Br 176]

Understeinen hjelper oversteinen å male (i mølla). [Oy 165]

Ungdom er alltid ven, og helst når vett følger med [185]

Ungdom og alder er jamnast ulike [185]

Ungdommen har framtida for seg. [Oy 166]

Ungdoms blod og stort mod vil følgast. [Oy 166]

Ungdoms minne sit lenge inne. [Br 188, Oy 166]

Unge kvistar bøyer seg best. [Oy 81]

Ureint vatn sløkker også ein brann. [Oy 170]

Urett er like fullt urett, enda om han endå går lenge ulasta. [Oy 166]

Urett høyrer hinmannen [fanden] til. [Oy 118]

Utan fiende blir det ingen strid. [Go 52]

Utan strid kjem ingen siger. [Oy 146]

Utvendig blank, innvendig krank. [Br 24]

Uventa gjest får uventa rett. [Go 72]

Uvêret ventar ikkje til mannen er heim kommen (til båten er i land). [Oy 167]

Uvêret ventar ikkje til mannen er i hus. [Go 102]

Uvilla verk er ikkje reknande. [Oy 176]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal i klammer syner "bok og sidetal". Bokkodar i bruk: [Kjelder]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke]
© 2000–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]