Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Regjere er strålande trældom.

Regera är lysande träldom.

Renta er ein borande makk.

Ränta är en gnagande mask.

Repetisjon er kunnskapens mor. [Behageleg repetisjon kan ein lære mykje av.]

Upprepning är kunskaps moder.

Ridande svein vil ha køyrande jente.

Ridande sven vill ha åkande mö.

Rikdom blir godt lasta [klandra, klaga på], men aldri forkasta.

Rikedom blir väl lastad, men aldrig förkastad.

Rikdom gjer uro.

Rikedom gör oro.

Rikdom har også si plage.

Rikedom har ock sin plåga.

Rikdom hindrar ikkje dårskap.

Rikedom hindrar inte dårskapen.

Rikdommen er tenar for den vise, men herre over tosken.

Rikedomen är tjenare hos en vis, men herre hos en dåre.

Rikmanns dotter og fattigmanns føl kjem snarast i bruk.

Rik mans dotter och fattig mans föl kommer snarast i bruk.

Rivne krydder luktar godt.

Rivna kryddor luktar väl.

Rop ikkje hei og hopp før du er over bekk utan klopp.*

Ropa inte hej förrän du är över bäcken.

Ros ikkje fisken før du har han på fatet.

Rosa inte fisken förrän du har den på disken.

Ros varsamt, last [klandr] sparsomt.

Prisa varsamt, lasta sparsamt.

Rotter trivst ikkje i tomme hus.

Råttor trivas inte i öde hus.

Ryktet veks mens det går.

Ryktet växer medan det löper.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]