Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Ufeig mann reiser trygg gjennom land. [Ufeig: ikkje "blinka ut" til å døy enno.]

Ofeg man reser trygg genom land.

Ugras veks i kvar manns hage.

Ogräs växer i vars mans trädgård.

Ulike hestar for plogen gjer skeive furer.

Olika ök göra krokiga fåror.

Ulven aktar ikkje leidebrev (dokument som gir fritt leide for folk og fe).

Ulven aktar intet lejdebrev.

Ulven får nok orsaking frå lammet, sjølv om det drikk nedst i bekken (Etter Esopsfabel]

Ulven får nog orsak med lammet, fastän det dricker nederst i bäcken.

Ulykka kan også gjere klokt folk rådlaust.

Olyckan kan även göra klokt folk rådlöst.

Ulykka rir til byen men går til fots derifrå.

Olyckan rider till bys, men går till fots derifrån.

Ungdom og visdom følgast sjeldan åt.

Ungdom och visdom följas sällan åt.

Ungdoms plante gir alderdoms frukt.

Ungdoms planta är ålderdoms frukt.

Unge får spare så godt liv kan vare til ein blir gammal og grå.*

Ung spar, gammal har.

Usedeleg liv får låk trivsel.

Skörlevnad får ond trevnad.

Usselt barn syng ussel vise.

Ondt barn kväder elak visa.

Usvore er best.

Osvuret är bäst.

Utakk er verdas lønn.

Otack är världens lön.

Utnytt vinden, du veit ikkje kor lenge han varer.

Nyttja vinden, du vet inte hur länge den varar.

Utsett lite, så rekk du vel meir.*

Uppskjut aldrig till i morgon, vad du kan göra i dag.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]