Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Best å vere ærleg [om råd; så godt ein klarer, o.a.].

Lo mejor es ser franco.

Betre å vere aleine enn i dårleg følge (selskap). [Om ein ikkje er dårleg selskap sjølv.]

Mas vale estar solo que (estar) mal acompanado.

Bjeffande hund bit vel ikkje.*

Perro que ladra no muerde.

Dei som går til sengs med babyer står opp fuktige.

El que con niños se acuesta, mojado amanece.

Den som kommenterer, finn opp [eller finn fram, like godt.].

Quien comenta, inventa.

Den som går til sengs med barn, vaknar utslitt. [Kanskje.]

El que con ninos se acuesta, molido (or meado) se despierta.

Den som har skålda seg på mjølk, græt [neppe] når han ser kua.

El que se ha quemado con leche al ver una vaca llora

Den som vil ha frukta kan bli nøydt til å klatre opp i treet.* [Først lyt ein i så fall ta seg til der treet veks; det kan vere Argentina.]

El que algo quiere, algo le cuesta.

Moten er kanskje ikkje til bry.* • Moten reknast ikkje som plagsam.* • Ein får kanskje li i moten sitt namn [og stundom har det gått på helsa laus].*

Lo que es moda no incomoda.

Ein venn i nøden er ein verkeleg venn.

Amigo en la adversidad, es amigo de verdad.

Håp det beste og bu deg på det verste.*

Procura lo ay a, espera lo peor y toma lo que viniere.

I gjødselen ligg det pengar [dersom ein får til den jobbinga.]

Ensuciandose las manos, se puede hacer uno rico.

La oss gjere det beste ut av det.

A lo hecho, pecho.

Om kona vil kaste deg ned frå taket, så prøv å finne eit lågt eitt [eller gjer noko fastare].

Si tu mujer quiere tirarte de un tejado, procura que sea uno bajo.

Reka som søv, blir tatt med straumen [dersom det er straum der].

Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.

Sidan vi er i dansen, dansar vi [eller sluttar].

Ya que estamos en el baile, bailemos.

Veggar har øyre. [Figurative veggøyre: tenestefolk, grannar vegg i vegg, osv.].

Hay ropa tendida.

Overflod gjer irritert. [Kven skulle bli irritert over eiga overflod? Jf. også "Det kan bli for mykje av det gode" og "For mykje sprenger sekken."]

La abundancia trae el fastidio.

Gode gjerningar underviser meir enn gode preiker [dersom dei gode gjerningane blir sett, og ikkje gjort i løyndom].

Más enseñan buenas acciones que buenos sermones.

Eit godt faktum er meir verdt enn tusen ord.* [Talfestinga er poetisk omtrentleg.]

Más vale un hecho que cien palabras.

Mykje bråk [styr] for ingenting [jf. "Mykje skrik og lite ull"].

Mucha ruido para nada.

Motgang er vennskapets prøvestein [middel til å prøve om noko er ekte].

La adversidad es la piedra de toque de la amistad.

Godt råd har neppe nokon fastsett pris.* [Det skal normalt ikkje koste å gi dei, både gode og mindre gode.

Al buen consejo no se halla precio.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]