Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Til ein ny jeger ein erfaren hund. [Røynsle tel.]

A cazador nuevo, perro viejo.

Så mykje du har, så mykje blir du verdsett [om berre pengane betyr noko].

Cuánto tienes, cuánto vales.

Verda er full av takklause.

De ingratos está el mundo lleno.

Harde erfaringar gjer aktsamare.*

De los escarmentados nacen los avisados.

Frå slikt eit ribbein, slik ein splint. ["Frå slik ein plante, slik ein avleggar." Eva frå ribbeinet til Adam, var likevel ikkje heilt ut som Adam. For menneske gjeld elles "analog reduplisering", "noko tilsvarande menneskegjentak" ved formeringa. Kloning er litt annleis.]

De tal costilla, tal astilla.

Som far så son. [Påstått likskap mellom far og son stemmer ikkje alltid, og ikkje i alt. Ein arvar litt frå mange i arverekkene før seg -]

De tal pal tal astilla.

Frå der ein minst ventar det, hoppar haren fram - [somtid].

Donde menos se piensa, salta la liebre.

Når jaguaren brøler, har ingen [giktfri] aper gikt. [Venezuela]

Donde ronca tigre, no hay burro con reumatismo.

To hovud tenker meir enn eitt. [Mexico]

Dos cabezas piensan más que una.

Kunnskap opptar ikkje så mykje plass.* [Godt minne er godt å ha]

El saber no ocupa lugar.

Insekt kryp ikkje inn i ein attlaten munn [får vi då håpe].

En boca cerrada no entran moscas.

Det gode er dobbelt godt med få ord. [Om skrift og tale.]

Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Førebygge er betre enn kurere.

Más vale prevenir que curar.

Det er betre å avverje enn å jamre. [Ver føre var.]

Más vale prevenir que lamentar.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]