Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Den som vil bli gift, ber på anger.

Busca arrepentimiento, el que busca casamiento.

Kakling utan at det blir lagt egg, ser vi kvar dag.

Cacarear y no poner huevos, cada día lo vemos.

Å kakle utan at egg er lagt, er unyttig.

Cacarear y no poner, bueno no es.

Allting på sin plass og ein plass for allting.

Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa.

All slags gjeld, same kor lita, er lekk i ei lenke.

Cada deuda, por pequeña que sea, es el anillo de un grillete.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]