Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

God mat, [gir] betre tenking.

Buen alimento, mejor pensamiento.

A good heart undermines [breaks] bad luck.

Buen corazón, quebranta mala ventura.

Med god ost og tjukk vin varer kysset lenge.

Buen queso y vino espeso, y con éste que sea largo el beso.

God aktsemd tilsvarer godt råd.

Buena cautela, iguala buen consejo.

Å skikke seg vel og å ha pengar gjer fint folk av barn.

Buenas costumbres y dineros, hacen de los hijos caballeros.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]