NORSK DEL, GULLVEKTA

Frå sukkerhistoria

 15 › 2 › 5 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR Sukker, sukkerhistorier, kosthaldsråd – SAMLINGA

Sukker gjennom tidene

"Av skade blir ein klok", heiter det, men i kva grad gjeld det sukkerbruken?

Aktualisert: "Ned med sukker" - ny helselære

For mykje feitt, for mykje sukker - dei gamle goda i vanry. "Det kan bli for mykje av det gode", heiter det. Sukkerbruken illustrerer det godt, men ikkje for godt . . . ikkje for mykje, får vi vel håpe. Den amerikanske regjeringa la fram dei siste retningslinjene for kosthald den 7. januar 2016. Det blir rådd til å konsumere mindre sukker og meitta feitt, mindre feitt og meir grønsakar og fullkorn.

Regjeringa i USA rår ifrå at tilsett sukker overstig ti prosent av kaloriane ein får i seg dagleg: Ti prosent blir rundt femti gram sukker under amerikanske forhold, og tilsvarer ei boks vanleg brus. American Heart Association foreslår om lag halvparten, fordi mykje sukker i kosten auker risikoen for hjartesjukdom og for at ein blir feit(are) og dermed meir utsett for alle sjukdommane som følger med, som kreft og diabetes 2.

Dr. Nissen sa: Det var dei rådgivande, allmenne retningslinjene frå USA. Dei kviler på gode gjennomsnittlege gjettingar ut frå utilstrekkeleg forsking, kommenterer dr. Steven Nissen dei. [◦Kjelde: CNN]

Norske kosthaldsråd Norske kosthaldsråd er svært like dei nyaste amerikanske. Det ligg mykje av den same forskinga bak begge. [◦Kostråd frå helsenorge.no]

For lite, for seint. Men kva skjer? Tilsett sukker får ein også i seg i kaker og godteri. Sausar og dressingar kan også ha blitt tilsett sukker, så ein kan gjere seg sjølv ei teneste med å lese varedeklarasjonar både her og der. Fruktose, sukrose, sirup og honning er alle sukker.

Påtrykk som monnar: La vere å kjøpe varer med unødvendig tilsett sukker i. Enkelt og greitt. Påtrykk frå forbrukarar for å få sunnare fødevarer, og utan tilsett sukker, er vel ikkje nok til å endre vareutvala i butikkane i ein fei, men det er godt å gjere eitkvar, sjølv der dei som bestemmer, tenker forteneste meir enn forbrukarhelse i alt og eitt.

Sukker finst i mange former

Sukker er organisk karbohydrat. Det består av karbon, hydrogen og oksygen. Formelen er (CH2O)n, der n er mellom 3 og 7. Det finst såleis ulike sukkertypar. Blant dei vanlege er sukrose, fruktose (fruktsukker), glukose (druesukker), laktose (mjølkesukker), maltose og mannose.

Seier ein 'sukker' i dagligtalen, er det sukrose ein meiner. Sukrose blir framstilt industrielt av sukkerrør og sukkerroer.

Til matlaging og anna får ein sukker i ymse variantar:

 • Melis er strøsukker.
 • Flormelis er "mjølete" sukker,
 • Farin (puddersukker) er eit brunt granulat, som i desse tider ofte blir framstilt ved å blande ferdigraffinert melis med melasse.
 • Perlesukker (demerara) er eit grovt granulat.
 • Kandis (kandissukker) er store, uregelmessige, brune til ravgulbrune krystallar. Somme stadar kan ein få dei på snor.

Honning inneheld sukker, det også

For godt og vel hundre år sidan var sukker luksus og honning blei lovprist - gamle grekarar rekna honning som vedundermedisin og helsevern. Og Kanaan i det Gamle Testamente var å trakte etter av di det "flaut med honning" og mjølk . . . flaut med overdrivingar.

No er det vel andre tider.

Opp

Sukker i historiske samanhengar

Det som kjem nedanfor er frå ei god bok av Gudrun Ulltveit; Ville bær heiter boka. [Vib]

Sukker frå India blei spreidd etter kvart

For over tre tusen år sidan kjende folk i India til eit bambusliknande leddelt gras. Det var 4-6 meter høgt og 4-5 cm tjukt. Det blir kalla sukkerrør, og har ein safthaldig og søt merg. I fall safta frå det graset blir pressa ut og får koke ei tid, blir den sirupsaktig og kan omsettast utan å bli sur og gjære. Og for rundt to tusen år sidan fann indarar ut at om dei let safta bli kokt heilt inn, låg det igjen eit storkrystallinsk stoff - kanda heitte det på sanskrit. Av det ordet har vi 'kandis' på norsk. Og sukker generelt heiter sakara på sanskrit.

Krystallisert sukker (innkokt sukkersirup) kunne dei lagre så lenge dei ville, og snart blei det dyrka masse sukkerrør på dei vide, fruktbare slettene ved Ganges. Dette blei basis for velstand. Frå India spreidde dyrkinga seg til Kina og vest til Egypt.

Sukker til medisinsk bruk

I starten blei sukker mest rekna for medisin. Indarane meinte det var til særleg gagn mot feber, vondt i brystet, gallestein, epilepsi, spedalsksjuke og grå stær.

Egyptarane fann i tillegg ut at sukker kunne nytast kosteleg, også som krydder. Sukker blei bilde på rikdom og prakt her. Egyptarane forma ein høgt utvikla sukkerindustri i Koptos nær Luxor.

Då arabarane trengte seg fram i Nord-Afrika og vidare til Spania, tok dei med seg sukkerrøret og mange andre plantar. På 800-talet hadde det komme sukkerrør på fleire av øyene i Middelhavet.

Herifrå gjekk apotekvara sukkeret sin sigersgang som medisin over resten av Europa. Frå den medisinske høgskolen i Salerno blir sukker nemnt som eit legemiddel i fleire skrifter.

Frå ca år 1000 blei Venezia den leiande staden i Middelalderens Europa på sukker. Byen hadde mange raffineri, innførte råsukker og tente på å utføre ferdig sukker. Berre egyptisk sukker hadde betre omdøme, det var hardt som stein, heiter det.

Sukker førte slaveri med seg

I 1498 fann portugisarane sjøvegen til India - subkontinentet som Christoffer Columbus bomma på då han fann Amerika og kalla innbyggjarane indianarar i denne feiltakinga si. På denne tida hadde spanjolane ført sukkerrøret til Kanariøyene og Amerika. Columbus hadde med seg sukkerrør til Hispaniola på den andre Amerika-reisa si. Klimaet på dei Vestindiske øyene og i Sør-Amerika høvde særs godt for sukkerrøret. Mykje liding og rovdrift på menneske følgde i sukkersporet, fordi mykje arbeidskraft var nødvendig for å dyrke sukker i stor skala.

Roesukkeret går fram

I 1747 klarte Marggraf i Berlin å framstille sukker av sukkerbeten, og i 1802 blei ein sukkerroefabrikk grunnlagt i Tyskland. Beten hadde vore omtykt alt i oldtida - i Egypt, av romaren Cicero og andre. Og då Napoleon med flåten sin hindra import og eksport frå det europeiske fastlandet ifrå 1806, kom sukkersakn til og hjelpte fram produksjon av sukkerbetar.

I dag blir sukkerroer med eit sukkerinnhald på 15-20% dyrka i Danmark og Sør-Sverige og andre stadar i Mellom-Europa der jordsmonn og klima høver. Større tilbod av sukker på verdsmarknaden førte med seg at sukkerprisen fall kraftig i siste halvdel av 1800-talet. Etter det kunne det for alvor toge inn i Noreg.

Sukker i Noreg

Sukker i hue og anna gjævt

I ein diplom frå 1534 blir det nemnt fem kister sukker blant gods lagra på Akershus slott. Året etter finst sukker på Austrått, for det står i eit brev frå fru Ingerd til erkebispen at ho har gitt ein sukkertopp til Ingeborg Nilsdotter. Dette var sjeldsynt og stort på den tida.
      Tilliten til sukker som legemiddel var mest utruleg. Legen Benedictus Olai tilrår sukker, kanel og ingefær som middel mot all slags sjukdom i ei svensk legebok frå 1578. Om ein bringa sukkeret i ei bomullshue og batt det på hovudet, gjorde middelet fullgod nytte.

Bergen fekk eige sukkerraffineri for importert råsukker midt på 1700-talet. Trondheim fekk eige "Sukkerhus" i 1754.

Sirup og sukker: Sirup er eit biprodukt frå produksjonen av sukker. Fordi sirup var billigare, blei det brukt meir enn sukker - begge delar blei rekna som delikatesser. Folk blei likefram oppglødde når steika i gjestebodet blei oversmurd med sirup, eller lutefisken blei overstrødd med sukker.

Under Napoleonskrigane blei det sukkersakn i landet, og folk i Noreg kunne ikkje dyrke sukkerroe, for ho krev meir varme. I staden vende dei seg til bjørkene, og dei er det mange av i naturen. Folk klarte å lage sirup av bjørkesaft og eple, og dei ville helst få til sirup av gulrot også. Men så blei det slutt på Napoleonskrigane, og importen av sukker kom i gang att.

Søtare liv

Sukker var så dyrt at det blei rekna som luksus å bruke det i vanleg matlaging, men mange kjøpte litt meir sukker enn vanleg til jul. Om nokon kjøpte eit heilt kilo, blei det rekna som flott.

Vitskapen rekna sukker og sirup som sunne og nødvendige næringsmiddel. Peter Christian Asbjørnsen skriv i kokeboka si "Fornuftigt Madstel" i 1864:

Sukker . . . er like nyttig som tiltrengt, og ei rein velsigning for næringa (maten).

Sirup er også eit sunt og godt middel til matendring.

Alle former for sukker blei rekna som verdifulle. Bruk av sirup tok etter kvart overhand, især blant dei fattige i byane. I stadig større grad tok allmogen til å erstatte smør med sirup. Og kokebokforfattarane oppfordra til slikt meir enn dei bremsa det.

Sukkerklumpen

Brunsukker blir også kalla kandis. Kokt i mjølk gjorde det stundom nytte som medisin mot forkjøling og hoste.(1817-75) Folk tok også til å nyte slikt sukker. Ein av måtane var å knuse det før bruk, mellom anna slik gamle koner i Setesdal gjorde: Dei beit sund sukkerklumpen, og så fekk folk "sprutesukker" over grauten med det same. Presten Eilert Sundt (1817-75) hadde liknande røynsler då han reiste rundt i landet for å kartlegge kor reinslege og ureinslege folk var.

Sukkerklumpen blei med til kyrkja om søndagar, og på kyrkjebakken gjekk klumpen frå munn til munn. Slik var det i Hemsedal. Ein annan stad hengde folk kandisklumpen over bordet. Så kunne folk suge på den skiftevis når dei drakk kaffi.

I dag har kandissukker fått ein slags renessanse. På fine serveringsstadar får ein kandis til kaffien i staden for dei mindre smakelege sukkerbitane.

Sukkertoppen

Skipparar og andre sjøfolk kunne ha med seg toppsukker frå utlanda. Ein sukkertopp var hardpressa raffinade. Nede var den noko over 15 cm i tverrsnitt, og så smalna den oppover til den blei ein alen (ca 63,5 cm) høg. Folk tok øks og sukkersaks til hjelp for å klippe passe stykke av sukkertoppen til kaffi og meir til.

Brent sukker

Vanleg farin blei tilsett vatn. Så kokte dei blandinga til vatnet var nesten fordampa. Den varme massen blei kjølt ned, og så fekk dei ei hard og glasaktig sukkerplate. Den blei klipt med sukkersaks til høvelege bitar. Skikken med å lage kokt sukker (brent sukker, platesukker), slutta for det meste like før andre verdskrig.

Melis og farin

Melis eller puddersukker er knust eller malt sukker, og kor store partiklane er, kan variere. Strøsukker eller farin vann fram tidleg på 1900-talet, då folk fekk sansen for å safte og sylte. Så kom første verdskrigen. Då blei sukker rasjonert - og dermed blei det for alvor fart på sukkerkonsumet i landet, og oppskrifter med bær og frukt blei vidt spreidd.

Så kom okkupasjonen frå 1940 til 1945. Den førte også til sukkerrasjonering, og den varte til 1952. Sidan då har sukkerkonsumet blitt eit større helseproblem. Folk har i seg 35-40 kg sukker i året, og vel mest av vanleg kvitt sukker. Det er "tomme kaloriar" der næringsstoff ifrå graset (sukkerrøret) og rota (beten) er fjerna. For å forbrenne slike tomme kaloriar i kroppen, trengs det vitaminer og mineralar. Om dei ikkje blir tilført med sukkeret, blir dei tatt ifrå organismen. Då blir ein i så fall robba ved sukker - det gir variasjon i kosten og glede over maten, iallfall.

OPP

Sukker til gagn

I moderate mengder har mat ein plass i sunne diettar. Det same gjeld sukker . . . Det finst tilmed dokumentasjon på at litt sukker kan gjere ein søtare (betre, lettare) til sinns, og betre hukommelsen: "I moderate mengder har sukker ein plass i sunne diettar. Det finst tilmed prov på at litt sukker kan søte stemninga di og betre hukommelsen", skriv Stanley Segall, som er professor i matvitskap og ernæring ved Drexel University]

Når det gjeld å gå ned i vekt, fann Richard Surwit og kollegaer ved Duke University Medical Center at feite kvinner som fekk mykje sukker og lite feitt i kosten, gjekk ned like mykje i vekt som feite kvinner med lite sukker og lite feitt i kosten.

Og Judith Wurtman som forskar ved Massachusetts Institute of Technology, MIT, har funne at måltid som kjem i "rett tid" og er rike på kolhydrat, snacks og drikkar kan lyfte stemninga, minske stress og hjelpe mot visse sider ved førmenstruelt trøbbel, og tilmed mot overvekt.

Det kan vere gunstig å vise nok omsyn til matpyramiden. Den indikerer at ein heller bør ha i seg magert kjøt og (nokså mager) ost enn sukkerbomber, for eksempel, og enda meir frukt og bær og grønsaker.

Folk som ikkje rører seg så mykje, får heller skjere inn på forbrenningsstoffa i botnen av pyramida (slik figuren gir eit ymt om)

Lærdommar
Matpyramide (forenkla).

Næringsråd

I mai 2010, etter tre års arbeid, blei Ernæringsrådet ferdig med eit utkast til nye kostråd, og i januar 2011 var "Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer" ferdig og overlevert til Helsedirektoratet. [◦Lenke]

Hovudprinsippa:

 1. Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrensede mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer.
 2. Det anbefales at man opprettholder balanse mellom energiinntak og energiforbruk.
 3. Spis minst 5 porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag. (Frå utkastet: (1 porsjon = cirka 100 gram - poteta er utelatt fra den nye lista)).
 4. Spis minst 4 porsjoner fullkornsprodukter hver dag. (Frå utkastet: (tilsvarende minst 75 gram fullkorn, for eksempel tre skiver helgrovt brød)).
 5. Spis fisk tilsvarende 2-3 middagsporsjoner i uken. (300-450 gram hver uke).
 6. Det anbefales at magre meieriprodukter inngår i det daglige kostholdet.
 7. Det anbefales at man velger magert kjøtt og magre kjøttprodukter og begrenser inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt.
 8. Det anbefales at man velger matoljer, flytende margarin. eller myk margarin.
 9. Vann anbefales som drikke.
 10. Begrens inntaket av tilsatt sukker.
 11. Begrens inntaket av salt.
 12. Kosttilskudd kan være nødvendig for å sikre næringsstoffinntaket for somme grupper i befolkningen. (Frå utkastet: Kosttilskudd er unødvendig for de fleste.)
 13. Det anbefales at alle daglig er i fysisk aktivitet i minst 30 minutter.

TIL DETTE: For mange som sit mykje, kan det gjere godt med forholdsvis mindre oljar, sukker og stivelse (kornprodukt, m.a.), på slike måtar at ein får i seg det kroppen treng. Elles treng kvar enkelt å ta omsyn til kva ein sjølv trivst best med. Kva ein har helse til - med allergiar og andre sjukdommar, alder og slikt - spelar inn.

Sukker, sukkerhistorier, kosthaldsråd – SAMLINGA
Sukker, sukkerhistorier, kosthaldsråd - SLUTTBOLK

LITTERATUR  

Ebu: Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica 2010 Ultimate Reference Suite DVD. London: Encyclopaedia Britannica, 2010.

Nac: Kirschmann, Gayla J., and John D. Kirschmann. Nutrition Almanac. 4. utg. New York: McGraw-Hill, 1996.

Vib: Ulltveit, Gudrun. Ville bær. 4. opplag. Oslo: Damm, 2001.

Sukker, sukkerhistorier, kosthaldsråd - OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Sukker, sukkerhistorier, kosthaldsråd BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [LENKE]
© 1999–2012, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-POST].  —  Ansvarsfråskriving: [LENKE]