Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Peder Syv
Seksjon › 5 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

J

Jamstelte [jamgode] kan ha det best i lag.* [Jf. Like barn leikar best.]

Jevnlige kunne best sammen.

Jamvel den beste kveiten har dekkblad [agner].*

Beste hvede har og avner.

Jomfruer og glas er ofte i fare.

Jomfruer og glas stå ofte i fare.

Jorda er mor og grav til mange.*

Jorden er alle menneskers moder og grav. Juret ein klemmer, gir mjølk best.

Krammed yver malker bedst.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv, opp Seksjon Sett Neste

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]