Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Peder Syv
Seksjon › 5 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

La dei rå, som det gjeld.

Lad dem råde, som det gelder på.

La deg ikkje lure ["Det ellevte bodet", bl.a. frå tysk, Lass dich nicht verblüffen.]

Lad dig ikke lure.

La den fattige ete med deg heller enn at du et med han.

Giv den arme at han æder med dig, og du ej med ham.

La den fattige ete med deg heller enn du med han.

Giv den arme at han æder med dig, og du ej med ham.

La tunga føye seg etter pungen. [Et som du har råd til.]

Føj tungen efter pungen.

Landets vis [måtar, skikkar, seder, kultur] og språk er landets ære.

Landets vis og landets sprog er landets ære.

Langt sør i landa er svarte vakrast og målar fanden kvit.

I Morland er de sorte de smukkeste; derfor male de djevelen hvid.

Lastar blir lært utan bok.

Last læres uden bog.

Late hundar fangar sjeldan vilt.

Lade hunde fange sjælden vildt.

Latskap blir lønna med armod.

Ladhed lønnes med armod.

Leit ikkje etter ull i geitefjøs.

Søg ej efter uld i gedehus.

Lenge er ikkje evig. [Glimrande!]

Længe er ikke ævig.

Les gode bøker og gjer etter dei.

Læs gode bøger og gør derefter.

Lese og ingenting forstå, elske og ingenting klare, ha og ikkje nyte, straffast og ikkje endre seg til det betre, det lyt steinen angre.

Læse og intet forstå, elske og intet formå, have og ej nyde, straffes og ej bryde må en sten fortryde.

Lett å sigle med straumen og vinden [spakt].

Let at sejle med strømmen og vinden.

Lett å trivast hos from og fager kone, og skrive pent med ein god penn.

Let er hos from hustru vakker trevnet, med en god pen vel at skrive. [Fork.]

Lettferdig [lettsindig o.a.] starta har fare i følge.

Letfærdigt begyndt har farlighed i følge.

Lev som du lærer • Lev som du lærer andre (å leve).

Lev som du lærer.

Levande menneske og pengar vil ikkje gjerne skille lag.

Levende folk og penge ville ej gjerne skilles ad.

Ligg ein annans pengar i pungen din, er han som tom.

Den pung er [som] tom, en andens penge ligge udi.

Liggande fe er ein stor skatt.

Liggende fæ er en stor skat.

Lik makt gjer best vennskap.

Lige magt gør bedst venskab.

Like barn leikar best [saman].

Lige børn lege bedst.

Like brør, like supper.

Lige brødre lige supper.

Like ting er ikkje heilt dei same.

Lige ting er ej de samme. [Fork.]

List er det lita ære i.

List er liden ære.

List og hell har stor kraft.

List og lykke har stor kraft.

Listige åtak [planer] blir slitsame i lengda.

Listige anslag er i længden besværlige. [Fork.]

Lit ikkje på hundetann, hestehov og barnerumpe.

Tro ej hundetand, horsehov og barnearts.

Lita bør blir tung om vegen blir lang.

Liden byrde er langvejs tung.

Lita gneiste fører ofte til ein stor brann.

Liden gnist gør ofte en stor ild.

Lita hjelp er også hjelp.

Liden hjælp er og hjælp.

Lita øks feller eit stort tre.

Liden øxe fælder et stort træ.

Lite gods, lite omhug. [Eig ein lite, har ein mindre å passe på.]

Lidet gods, liden omhu. (Den som rigdom ej trænger formeget, har disstørre ro.)

Liten hest gjer kort dagsreise.

Liden hest gør kort dagrejse.

Liten nåde er også nåde.

Liden nåde er og nåde.

Litt grus øydelegg ofte eit godt auge. [rusk, sandkorn m.v.]

Lidet grand spilder ofte godt øje.

Litt surdeig gjer heile deiga sur.

En liden surdej gør den gandske dej sur.

Livet er likevel kjærare enn godset.

Livet er endog kærere end godset. [Fork.]

Livet er tildelt [gitt] oss ei tid.

Livet er os forlænt en tid. [Mod.]

Lov ikkje bort det som er lovt deg [før du har hand om det].

Lov ej bort det dig er lovedt.

Lov og rett er herrars lovprising.

Lov og ret er herrers pris.

Lov sparsamt og hald rikeleg [rundeleg].

Lov sparlig og hold rundelig.

Lova har få ord, men mykje meining [innhald].

Loven haver få ord men megen mening.

Lover duger ikkje utan at dei blir haldne.

Love har ingen dyd, uden den holdes.

Lykke er betre enn god råd [osv.].

Lykke er bedre end råd.

Lyst gjer folk, elles blei verda snart aude.

Lyst gør folk, ellers blev verden snart øde.

Lyst med lærdom, skjemt med alvor bør halde følge.

Lyst med lærdom, skemt med alvor bør at følges ad.

Lystig vert gjer glad gjest.

Lystig vert gjør glad gæst.

Lystig vert gjer glad gjest.

Lystig vert gør glad gæst.

Lystigheit er godt mot sjukdom. [I psykoanalytisk teori har ein same innsynet omkring libido og følger av å kneble livslysta. Jf. psykosomatiske sjukdommar.]

Lystighed er god mod sygdom.

Lær noko, så veit du noko.

Lær noget, så vedstu noget.

Lærd er godt verd.

Lærd er godt værd.

Lærdom og kunst er edelsteinar hos dei rike fyrstane.

Lærdom og kunst er hos de rige Førster ædle stene. [Fork.]

Lærdom utan seder gir berre forbigåande [lite] heider.

Lærdom uden sæder er kun føje hæder.

Løgn er fandens dotter; ho seier noko anna enn ho veit.

Løgn er djevelens datter; hun ved et og taler andet.

Løgn gir forakt [og somtid gunst].

Løgn gir foragt.

Løgn og latin går verda rundt.

Løgn og latin gå verden omkring.

Løn og ære lokkar fram truskap.

Løn og ære lokker troskab frem.

Løna får svare til arbeidet.

Løn som arbede. [Samsvar - Løna skulle vere i forhold til arbeidet.]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv, opp Seksjon Sett Neste

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]