Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Peder Syv
Seksjon › 5 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Ofte er eit vanskapt sinn under velskapt og fagert skinn.

Tit er vanskabt sind under velskabt og fagert skind.

Ofte er det ormar under blomstrande busk.

Ofte er orme under blomstrende busk.

Ofte er eit herleg hjerte under fillete kåpe [kappe, frakk].

Ofte er dejligt hjerte under pjaltet kåbe.

Ofte er store ord små i gjerningar.

Ofte er store ord små i gjerningerne.

Ofte fell kjemper utan siger.

Kemper falde tit sejerløse.

Ofte gir store lovord (frå skarvar, pakk eller kjeltringar) lita ære (hos gode)

Ofte fanger stor lof (hos skarn) liden ære (hos gode.)

Ofte kjem ei stor trette frå få ord og dårleg sak.

Ofte kommer stor trætte af få ord og ringe sag.

Også før har ein høyrt at ein bonde har funne ein hestesko.

Man har før hørt at en bonde har fundet en hestesko.

Også i gamle gryter blir det kokt lammekjøt.

I gamle gryder kåges og lammekjød.

Også i små vatn blir det fanga store fiskar.

Der fanges og fiske i små vand.

Også kloke høner går blant nesler.

Vise høns gør og i nelder.

Oksen brøler ikkje over ete focirc;r.

Oxen brøler ej over ædet.

Oksen brøler ikkje over fôr han har ete.

Oxen brøler ej over ædet.

Oksen går langsamt, men dreg godt.

Oxen går langsom, men drager vel. Om bukken er ute av huset, er likevel stanken att.

Er end bukken af huset, så er dog stanken der.

Om ein rik er audmjuk, er det verdt å rose.

Ydmyghed er berømmelig hos en rig.

Om lykka ikkje er med, gler eg meg over å håpe ho blir bra [Positiv tenking, men kanskje utan realisme som tel.]

Om end lykken sig ej føjer, håb til bedre mig fornøjer.

Ost og brød er godt i nød.

Ost og brød er godt i nød.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv, opp Seksjon Sett Neste

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]