Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Peder Syv
Seksjon › 5 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Pant er den beste forsikringa.

Pant er beste forsikring.

Passeleg lykke er best.

Mådelig lykke er bedst.

Passeleg makt trivst best.

Mådelig magt trives bedst.

Passeleg vinning er best (både for nærings or samvits skyld).

Mådelig vinding er bedst. (både for nærings og samvittigheds skyld.)

Pengar er som søt mat (dei går unna snart).

Penge er som søden mad (fortæres snart.)

Pengar gir uro.

Penge gør uro. [Fork.]

Pengar gjer inntrykk på hora.

Horen beveges af penge. (Syv)

Pengar setter folk i ære.

Penge sætter folk til ære.

Pengar, vald og herregunst tvingar ære, rett og kunst.

Penge, vold og herregunst, tvinger ære, ret og kunst.

Pennen har godt minne. [Eit godt råd om å skrive ned viktige avtalar o.a. Skriv ein med lysekte og vassfast blekk på dokumentpapir, og med to vitneunderskrifter til eller advokat som vitne, så er det gode sjansar for at avtalen ikkje blir forfalska av hine.]

Pennen har en god hukommelse.

Presten og hunden tener til føda med kjeften.

Præsten og hunden tjener føden med munden. [Fork.]

Pris [ros] varleg, last [klandr] sparleg.

Pris varlig, last sparlig.

Pris ingen salig før sin ende; lykka kan seg snarleg vende.

Pris ingen salig for sin ende, lykken kan sig snarlig vende.

På den breie brua (glattis) er alle like sterke.

På den brede bro (glat is) er alle lige sterke. [Mod.]

På ein vakker vinterdag syng ikkje fuglane likevel.

Er det end om vinteren en skjøn dag, så sjunge dog ej fuglene.

På gode dagar skal ein tale og gjere godt.

På gode dage skal man tale og gjøre godt.

På hovudputa finn ein best råd [ved å sove på saka].

På hovedpuden finder man bedst råd. La notte madre de consigli [Italiensk: "Natta er mor til råd"].

Påtvinga forlik er ikkje forlik. [Også: liking, semje, elsk.]

Tvunget fordrag er intet fordrag.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv, opp Seksjon Sett Neste

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]