Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Peder Syv
Seksjon › 5 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ta av honningen så biene har mat [å leve av gjennom året].

Tag så honning, at bierne have næring.

Ta den urta du kjenner [så du kan vere på den sikre sida].

Tag den urt, som du kjender.

Ta ikkje alt du eig om bord på eitt skip.

Ikke alt dit gods på et skib.

Ta imot gåver og sel fridom. [Åtvaringsord eller konstatering, men inga god tilråding]

Tag gaver og selg frihed.

Ta mange til hjelp og få til råd. [Hjelp av mange; råd av få]

Tag mange til hjælp og få til råd. (at slutte med.)

Ta tida i akt. [Gi akt på tida. Akt tida (for tida er kosteleg). Ans tida. Ver merksam på tida. Sans tida. Hald auge med tida. Osv.]

Tag tiden i agt.

Takk-kista er alltid tom. [Kista med takk i er bra tom. Jf. Takkord fyller inga vom. Takkord gir ikkje mat til kroppen]

Takskisten er aldtid tom.

Takkord fyller ikkje pungen.

Med taksigelse fyldes ikke pungen.

Tankar er tollfri. [Men somme tekstar har kopivern.]

Tanker er toldfri.

Teie og tenke er godt å kunne, men å seie for mykje vekker uvilje [- blir til skade, er uhøveleg].

Tie og tænke det er kunst, for meget tale gir ugunst.

Tenk mykje, tal lite, skriv mindre.

Tænk meget, tal lidet, skriv mindre.

Tenk på den gamle mannen og sjukesenga [Spar til alderdommen og sjukdommar som lett kjem til.]

Tænk på den gamle mand og den syge seng. • Tænk på den gamle mand og sygeseng, når altid fortæres og intet fortjenes.)

Tenk på slutten [utfallet o.a.] før starten.

For begyndelsen tænk på enden.

Tenkte tjuven på galgen, stal han ikkje. [Eller blei betre på ein av fleire ulike måtar.]

Tænkte tyven på galgen, stjal han ikke.

Tid som er like lang er ikkje alltid like nyttig.

Tiden er lige lang men ej lige nyttig.

Tida [og tidene] viser kva ein skal gjere.

Tiden viser hvad man skal gjøre.

Tida er edel.

Tiden er ædel.

Tida er ikkje bunden ved ein stolpe som ein hest ved ei fôrkasse. (Ho fer fort og ventar ikkje for nokon).

Tiden er ikke bunden ved pel, som hest ved krybbe. (den far fort, tøver ingen efter.)

Til fromheit høyrer forstand.

Til fromhed hører forstand. [Fork.]

Til hoff blir det ofte seld røyk utan eld [det blir lovd mykje som ikkje blir halde.]

Til hove selges ofte røg uden ild. (ɔ: loves meget, som intet holdes.)

Til hoffet er det vanskeleg å komme og farleg å bli, som på eit høgt fjell.

Til hove er som på et højt bjerg, vanskeligt at komme men farligt at blive.

Til store fiskar trengst store krokar [som regel. Avpassingsnorm].

Til at fange store fiske, ville store kroge.

Til store fiskar, store krokar.*

Store fiske fanges kun med store kroge.

Tiltru ingen munk å vere heilag.

Tro ej nogen munk på hellighed.

Tjuvar som nyt tillit, er blant dei verste.*

Betrode tyve er de verste.

To fuglar drar betre til reiret enn ein.

Bedre drage to fugle til rede end en.

To kan vitne den tredje i galgen.

To kan vidne den tredje i galgen.

To vonde i bondens hus er røyk og veggelus.

Ondt i bondens hus, røg og veggelus. [Fork.]

Tobakk er pengar spilt, ei villfaring, og luktar ilt.

Tobak er pengespilde, hovedvilde, lugter ilde.

Tolsemd er ei urt som ikkje veks i alle hagar.

Tålmodighed er en urt, som vogser ej i hver have. Tomme vogner buldrar mest.

De tomme vogne buldre mest. [Fork.]

Tre ting høyrer til eit godt lag: God mat og drikke, gode vennar og godt snakk.

Try ting høre til et godt lav. God mad og drik, gode venner og god snak.

Tre ting lykkast ikkje alltid: Baking, brygging og frieri.

Tre ting vil ej altid lykkes, bagning, brygning og frieri.

Trebein er godt, men foten var betre.

Træben er godt, men foden var bedre.

Treet er aldri så godt at ikkje eplet kan bli makkete.

Træet er aldrig så godt, at æblet jo kan blive ormstunget.

Treet skal blomstre før det ber frukt (i overført tyding er blomstre å vise teikn til seinare godt (frukter) i ungdommen).

Træet må blomstres førend det bær frukt (her må være gode tegn i ungdomen.)

Treet som blir ofte flytta, slår ikkje rot (rekk neppe å rotfeste seg.*)

Det træ, som ofte flyttes, rodfæstes ei.

Trette og kiv gir kortare liv.*

Trætte og kiv gør stakket liv.

Trolla bur i heilaghus også.

Trolden bor og i hellige hus.

Tru ikkje alt du høyrer, sei ikkje alt du veit, lyst ikkje etter alt du ser.

Tro ej alt du hører, sig ej alt du ved, begær ej alt du ser. [Fork.]

Tru ikkje, så blir hesten i stallen [ . . . så blir han ikkje stolen fordi det ikkje er sett lås på stalldøra.]

Tro ej, så bliver hesten i stalden.

Tru lite, gøym ditt, la kvar ha sitt.

Tro lidt, gem dit, lad hver have sit.

Trugsmål slår vel ingen i hel.*

Hødsel [trusel] slår ingen ihjel.

Tunga bryt stundom bein (sårer hjartet).

Tungen bryder stundum ben (sårer hjertet). [Fork.]

Tungt er søvn i synd.

Svar er den søvn, som med synden soves.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv, opp Seksjon Sett Neste

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]