Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Peder Syv
Seksjon › 5 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Uhemna er nok betre enn ille hemna.*

Bedre er uhevnt, end ilde hevnt.

Ukjend sjukdom kan vere vond å lækje.* [Først diagnose, så freistnad på kur]

Ukjendt syge er ond at helbrede.

Ulike oksar gjer ulike furer. [Like oksar for plogen pløyer beine plogfurer]

Ulige øxne gør ulige furre.

Ulven syng si gamle vise: Lam, lam er ulvens aftansong.

Ulven siunger sin gamle vise: Lam lam er ulvens aftensang.

Ulvens daude er sauane sitt liv. [Daud ulv drep dei ikkje]

Ulvens død er fårenes liv.

Ung kone hjelper gammal mann snart til grava.

Ung hustru hjelper gammel mand snart til graven. (Abr)

Unge til hjelp, gamle til råd.

Unge til hjælp, gamle til råd.

Unggeiter vil gjerne ete salt, men dei gamle geitene et både saltet og sekken.

Unge geder ville gerne æde salt, men de gamle æde både salt og sækken med.

Unytta lærdom er ikkje betre enn løynd fåkunne.

Lærdom uden brug er ej bedre end skjulet uvidenhed.

Urett dom feller dommaren sjølv.

Uret dom fælder dommeren selv.

Uråd kjem tidleg nok. [Uråd: dårleg eller vondkynt råd; vanskeleg eller farleg stode; noke gale fatt.]

Uråd kommer tidlig nok.

Ussel er den som er forlaten av Herren.

Den er usel som er forladt af Gud.

Usvore er best.

Usvoret er bedst.

Ut frå starten blir det ofte dømt om slutten.

Af begyndelsen dømmes tit om enden.

Utan å duge til noko kan ein vanskeleg leve godt. [dygd og dyd kjem av duge, og tyder bl.a. (moralsk) verdifull eigenskap, kraft, evne, vilje til det sedeleg gode, moral, og evne hos ku til å gje feit mjølk . . .]

Uden dyd kan ej leves vel.

Utolsemd mistar lett sjølvkontrollen.

Utålmodighed forløber sig selv. [Forløbe sig: miste selvbeherskelsen og blive så ophidset at man siger el. gør noget forkert.]

Uviting nærar forundring, som nærar vitskap.

Uvidenhed føder forundring, og denne føder videnskab.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv, opp Seksjon Sett Neste

Peder Syv ordspråk, ordsprog, ordtak ved Peder Syv BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]