Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Akt deg for ei pil som kjem i retur.

Beware of a returning arrow.

Akt deg for ein taus kar og for stille vatn.

Beware of a silent man and still water.

Akt deg mest av alle for deg sjølv.

Beware of no man more than thyself. (

Alder er ikkje noko hinder mot å lære.

Age is no barrier to learning.

Alderdom avlar akk og fleire slags verk.*

Age breeds aches.

Aldersom er mest som ein sjukdom å rekne.*

Old age is sickness of itself.

Alle blir svidd i samsvar med sine eigne synder.*

Everyone burns according to his own sins.

Alle drar fordel av eit mildt menneske.

Everyone takes advantage of a mild person.

Alle dører kan stengast unntatt daudedøra.

Every door may be shut, but death's door.

Alle kan seg med ei vond kone utanom han som har ho.

Every man can rule an ill wife but him that has her.

Alle legg bører på ein villig hest.

All lay loads on a willing horse.

Alle menneske er ikkje like.

Men are not all alike.

Alle skrik over sine eigne daude.

Everybody cries for his own dead.

Alle skyer gir ikkje regn.

All clouds bring not rain.

Alt er ikkje alltid som det ser ut til.

Things are not always what they seem.

Altfor familiært [fortruleg] kan avle forakt.*

Familiarity breeds contempt.

Andre tider, andre skikkar.

Other times, other manners.

Angeren kjem i seinaste laget.*

Repentance comes too late.

Arbeidaren kjenner ein på arbeidet hans.

The workman is known by his work.

Arbeidet tilhøyrer ikkje den som gjer det, men den som setter andre til å gjere det.

Work is not his who does it, but his who makes others do it.

Auga er sjelas vindauge.

The eyes are the window of the soul.

Auget ser berre det som det har i seg å kunne sjå.

The eye sees only what it has the power of seeing. The eye that sees all things else sees not itself.)

Auget til eigaren gir hesten betre stell.* [Når eigaren følger med, får hesten betre stell av dei som arbeider hos han. I overført tyding: Om eigaren til eit føretak følger godt med, kan ein og annan tilsett kanskje gjere betre arbeid.]

The master's eye is a groom for the horse. [If the owner of a business cares about details, his workers also might do a good job.]

Av alle handverk er å vere eit ærleg menneske det beste.

Of all crafts, to be an honest man is the master craft.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]