Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Hagearbeid, ventearbeid.

Gartenwerk, Wartenwerk.

Gateengel, husdjevel!

Gaßenengel, Hausteufel!

Velbrukt nøkkel er dertil blank.*

Gebrauchter Schlüßel ist immer blank.

Arv er noko, danning meir.

Geburt ist etwas, Bildung mehr.

Tankar er tollfri, men ikkje fri for fanden.

Gedanken sind zollfrei, aber nicht höllenfrei.

Tolmod vinn over svinesteik.

Geduld überwindet Schweinsbraten.

Brød som er ete, skal ein verdsette.

Gegeßen Brot soll man gedenken.

Går Per av stad, kjem Pål tilbake. ["Kunz und Hinz" er ganske som "Per og Pål på norsk, og "Tom, Dick and Harry" på engelsk.]

Geht Kunz hin, so kommt Hinz wieder.

Griskleik og ære driv folk over havet.

Geiz und Ehr treibt über Meer.

Pengane fører krigen.

Geld führt den Krieg.

Pengane er den største helten.

Geld ist der größte Held.

Pengar gjer skøyarar.

Geld macht Schälke.

Høve gjer tjuvar.

Gelegenheit macht Diebe.

Dempa varme gir søt malt.

Gelindes Feuer gibt süßes Malz.

Ro og mak tar ein opp berget.

Gemach fährt den Berg hinauf.

Malte blomster luktar litt av den ekte vara.* [Figurativt uttrykk, mellom anna for "gir inntrykk av". Elles er ordtaket "Malte blomster luktar ikkje", med rette eller urette.]

Gemalte Blumen riechen nicht.

Skotne, malte fuglar er det ikkje liketil å nyte.*

Gemalte Vögel sind gut schießen, aber nicht gut genießen.

Det folk har felles, forsvinn mest.

Gemeines Gut geht zumeist verloren.

Tøysing vil til pretter.

Genäsch will Streiche.

"Nok!" lar det vere att noko i sekken.* [For eksempel]

Genug geht viel in einen Sack.

"Tvers gjennom" får stinga til å halde.

Geradedurch, das hält den Stich.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]