Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

Eg tenker mitt.

Ich denke mein Teil.

Eg har ein munn og matar han; han lyt snakke som eg vil.

Ich hab ein Maul, dem geb ich zu essen, das muß reden, wie ich will.

Med alle sansane mine kan eg ikkje flykte frå meg sjølv.

Ich kann mit allen Sinnen Mir selber nicht entrinnen.

Eg teier; vargen er ikkje langt vekke.

Ich schweige – der Wolf ist mir nicht fern.

Eg ser like langt inn i ein møllestein som ein annan.

Ich sehe so tief in einen Mühlstein als ein anderer.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]