Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

J

Jakt utan fangst gjer mutte jegerar.

Jagen und nicht fangen macht verdroßne Jäger.

Kvart eit råd har noko beiskt i følge med seg.
Jäher Rat hat Reu zum Gefährten.

Dess eldre kua er, dess venare verkar kalven.*

Je älter die Kuh, je hübscher das Kalb.

Dess feitare loppe, dess magrare hund.

Je fetter der Floh, je magerer der Hund.

Dess større hast, dess mindre potetknoll.

Je größer Hast, je minder Spud.

Dess meir skalla [steril] junker, dess verre blir pompen.

Je kahler der Junker, je größer der Prunker.

Dess meir røyken stig, dess mindre ser ein av han.

Je mehr der Rauch aufsteigt, je mehr verfliegt er.

Dess fleire lover, dess fleire lovbrot (synder).

Je mehr Gesetze, je mehr Sünde.

Dess meir ein rører i driten, dess meir stinkar han.

Je mehr man den Dreck rührt, je mehr stinkt er. • Je mehr man den Schmutz rührt, je mehr stinkt er.

Dess nærare kjelda, dess reinare [klarare, friskare] vatn.

Je näher dem Brunnen, je frischer das Wasser.

Dess vakrare kvinne, dess verre mat [frå ho]

Je schöner Weib, je schlechtere Schüssel.

Dess vanskelegare kunst [handverk] dess fleire fuskarar [dilettantar o.a. som gjer dårleg arbeid] i han.

Je schwerere Kunst, je mehr Pfuscher.

Dess seinare på kvelden, dess venare blir folka.

Je später der Abend, je schöner die Leute.

Dess fullare tønna er, dess mindre lyd frå ho [når ein bankar sonderande på ho; dess meir dempa blir lyden.]

Je voller das Faß, je gelinder der Klang.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2015–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]