Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Fortru ikkje kampfana [banneret] til harepus.

Traue dem Hasen das Fähnlein nicht an.

Draumar er [litt] som skumdrev.

Träume sind Fäume.

Drikk og et, men gløym ikkje dei fattige.

Trink und iß, Der Armen nicht vergiß.

Godleik [i motgang] vitnar om ei djup rot.* • Dygd treng djup rot.*

Tugend hat eine tiefe Wurzel.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]