Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Sjå mange bygg: Hus skal ein støtte, middel skal ein nytte.

Viel Baue scheue: Häuser soll man stützen, Gelder soll man nützen.

Mange bekkar små blir til ei å.

Viel Bächlein machen auch einen Strom.

Mange hender løftar lett ei last [eit lass, ei ladning, ei bør].

Viel Hände heben leicht eine Last.

Avkom er fullt av mange pretter [strekar, fantestrekar, skøyarstrekar].

Viel Streiche Fällen die Eiche.

Piler ein ser komme, kan ein [kanskje] avverje.

Vorgesehenem Pfeile kann man ausweichen.

Varsemd [aktsemd] er betre enn etterpåklokskap.

Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Aktsemd (omhug, varsemd, merksemd) skadar ikkje. • Å sjaring; seg for kan vanskeleg skade.* [Ordet er laga av vor- + sicht (føre-, fram- + syn)

Vorsicht Schadet nicht.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]