Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

W

Bevar yrket ditt, så bevarer det [vel] deg.

Wahre deines Gewerbes, so wahrt es dich.

Sanninga seier teksten utan tillagde, forkludrande meiningar.*

Wahrheit sagt den Text ohne Glossen. Jf. Truth tells the text without added and misleading explanation or interpretation.

Det som bonden ikkje veit om, det et han heller ikkje.

Was der Bauer nicht kennt, das frißt er nicht.

Be ikkje andre om å gjere slikt du helst vil sleppe å gjere sjølv.

Was du selbst nicht tun würdest, begehre nicht von andern.

Kva veit bonden om agurksalat? Han et det med møkkagreipa.

Was weiß der Bauer von Gurkensalat? Er ißt ihn mit der Mistgabel.

Klok mann, sterk mann.

Weiser Mann, starker Mann.

Når fanden blir sjuk, vil han bli munk [gå i kloster].

Wenn der Teufel krank wird, will er ein Mönch werden.

Når kalven er stolen, utbetrar bonden fjøset. [Seint, men godt, får vi håpe.]

Wenn's Kalb gestohlen ist, bessert der Bauer den Stall. Jf. Først når hesten er stolen, set polakken lås på døra.]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]