Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Æ, Ø, Å

Æ

Ær den som er ære verd.

Give credit where credit is due.

Ærgjerrigheita er som å jakte kvalar - somtid slepp dei unna.*

Ambition is like hunting for whales - sometimes you lose them.*

Ø

Ønsk deg ikkje for mykje, for du kan få det.

Don't wish too hard: you might just get what you wished for.

Ørner fangar neppe fluger.*

Eagles don't catch flies.

Å

Å bevare ifrå å falle er betre enn å hjelpe opp.

Keeping from falling is better than helping up.

Å bli far er lett, men å vere far er vanskeleg.

To become a father is easy, but to be a father is difficult.

Å døy er så naturleg som å leve sunt.*

Dying is as natural as living soundly.*

Å eige er ni tideler av "spelet".

Possession is nine-tenths of the game.

Å gi seg over til kleda kan vere forbanning god nok.

Love of dress is sure the very curse.

Å gjere godt kan gjerne starte heime.

Charity begins at home.

Å gjere godt startar heime, men sluttar ikkje der.

Charity begins at home but should not end there.

Å krone ein klovn gjer han ikkje til god konge.*

Crowning a clown won't make him a king.

Å le av den forstandige er dei dummes særrett.

To laugh at a man with sense is the privilege of fools.

Å seie og gjere er to forskjellige ting.

Saying and doing are two different things.

Å vite er betre enn å tru - Lett oppakning kan vere betre enn tung.

A light cinch is best.

Åtvara føreåt, [kan bli] rusta føreåt.

Forewarned, forearmed.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]