Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Ved slutten av arbeidet kan du bedømme arbeideren.

At the end of the work, you may judge the workman.

Vegen nedetter er lett.

The downward road is easy.

Velkomen er jamt beste retten på bordet.

Welcome is the best dish on the table.

Venleik og tøysing er gamle følgesveinar.

Beauty and folly are old companions.

Venleiken er ikkje kjekk om ikkje dygda prydar han.

Beauty is no longer amiable than while virtue adorns it.

Ver grei mot folk du møter på veg opp, i fall du møter dei att på veg ned. [Mod]

Be nice to people on your way up because you'll med them on your way down.

Ver munter i dag, for i morgon døyr du kanskje.

Be gay today, for tomorrow you may die.

Ver rettvis framfor å vere gåvmild.

Be just before you are generous.

Ver viss og hald deg på rette nivået (jf. Ap 89).

Be certain and on the level [cf. Ap 89].

Vi falmar alle som bladet.

We all fade as the leaf.

Vi vantrur lett det vi ikkje ønsker.

We easily disbelieve those things which we desire not.

Vil ein nyte frukta, skal ein ikkje plukke blomen.

If you would enjoy the fruit, pluck not the flower.

Visse [sikker kunnskap, forvissing] er betre enn håp.

Certainty is better than hope.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]