Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Agnet gøymer kroken.

The bait hides the hook.

Al og gode skikkar gjer mannen.

Nurture and good manners makes man.

Alderdommen er eit sjukehus som tar inn allslags plager.*

Old age is a hospital that takes in all diseases.

Alderdommen vernar ikkje mot dumskap.

Old age doesn't protect from folly.

Ambisjonar får folk til å henge i.

Ambition makes people diligent.

Ambisjonar får somme til å sjå ned på landleg levevis*.

Ambition makes people scorn rustic living.*

Anger er begjær-dessert.

Remorse is lust's dessert.

Anger er bra, men uskyld er betre.

Repentance is good, but innocence is better.

Arbeidet går lett der kjærleiken betaler.

Labour is light where love pays.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]