Oversyn

Britiske ordspråk ≍ British Proverbs

Seksjon › 27   Sett    Søk   Førre Neste

Engelske ordspråk, British proverbs, bilingual Om lag 500 britiske ordspråk på nynorsk og engelsk. Meir: 1400 ordspråk på engelsk.

500 English proverbs (British English).

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
 O  P  Q  R  S  T  U  V  W-  Y  Z  Æ  Ø  Å

Lam i eng.
Englam

British proverbs in English and Norwegian, britiske ordtak på engelsk og norsk, opp    Seksjon     Sett    Neste

British proverbs in English and Norwegian, britiske ordtak på engelsk og norsk. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 1999–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]