Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Y

Yndet vil vare, venleiken går sund.

Grace will last, beauty will blast.

Å

Å akte seg er flott.

Take heed is a fair thing.

Å arbeide for ingenting gjer folk dødsens late.

Work for nought makes folks dead lazy.

Å bøye kroppen er lett, å bøye viljen er tungt. [Kinesisk].

To bow the body is easy, to bow the will is hard.

Å forstå er betre enn å stire.

Understand is better than stare.

Å hugse sorger som er omme, er ei glede.

The remembrance of past sorrows is joyful.

Å sjå sin eigen dumskap er ei stor sak for den vise.*

It is a great point of wisdom to find out one's own folly.

Å tenke er langt frå å vite.

Thinking is very far from knowing.

Åsane blånar i det fjerne. ["Noko som skuffar på nært hald kan gjere godt inntrykk på avstand." - fritt etter Fergusson]

Blue are the faraway hills.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]