Oversyn

Svenske soger etter Nils Djurklou

Seksjon › 19   Sett    Søk   Førre Neste

Nils Gabriel Djurklou (1829-1904) samla ordspråk, gåter, segner, eventyr, folkeviser, folkeleikar, folkemusikk og meir. Med tida dikta han til i nokre av eventyra også, og laga eigne kunsteventyr på det viset.

Nedanfor er segner og eventyr etter Djurklou. Somme er omsettingar, og andre er lokalt tilpassa i høvet.

Nils Gabriel Djurklou-eventyr og segner, fronta med blå ara

Svenske eventyr og segner, Nils Gabriel Djurklou tilpassa, opp    Seksjon     Sett    Neste

Svenske eventyr og segner, tilpassa etter Nils Gabriel Djurklou. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 1999–2019, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]