Gullvekta

Svenske soger etter Nils Djurklou

Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Djurklou-eventyr Nils Gabriel Djurklou (1829-1904) gjekk kunnig inn for å samle ordspråk, gåter, segner, eventyr, folkeviser, folkeleikar, folkemusikk og meir. Med tida dikta han til i nokre av eventyra også, og laga eigne kunsteventyr på det viset. Fleire slike blei kjent her til lands gjennom omsettingar av den bergenske forfattaren Nordahl Rolfsen (1848–1928).

Nedanfor er segner og eventyr som bygg på svenske som Djurklou samla utan å utbrodere noko spesielt. Somme er omsettingar, og andre er blitt lokalt tilpassa i høvet.

Nils Gabriel Djurklou-eventyr og segner, fronta med blå ara

Svenske eventyr og segner, Nils Gabriel Djurklou, opp Seksjon Sett Neste

Svenske eventyr og segner, Nils Gabriel Djurklou BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]