GULLVEKTA
Egyptiske ordspråk – Egyptian Sayings
  13 › 2 › 40 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR Egyptisk visdom, Egyptian Sayings in English and Norwegian, SAMLINGA

Æ, Ø, Å

Kvar ein oppfattar sin eigen horisont som grense for verda si.
  Each man thinks his own horizon is the limit of the world.

Nytt sjela, så er du vis: Ver vis og sjå til å bli lykkeleg.
  Employ your soul, and you are wise; be wise and go on to get happy. [Akhenaton, modified]

Vi skulle ikkje forveksle visdom med overtruisk vankunne.
  We must not confuse knowledge with superstitious ignorance.

Egyptisk visdom,  ordtak frå Gamle Egypt, Egyptian Sayings, SAMLINGA
Egyptiske visdomsord, Egyptian Sayings, SLUTTBOLK

Egyptisk visdom, Egyptian wisdom, LITTERATUR  

Egyptiske ordspråk, Egyptian Sayings, OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Egyptisk visdom, Egyptian Sayings BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [Lenke]  —  USER'S GUIDE: [Link]
© 2013, Tormod Kinnes [Email].  —  Disclaimer: [Link]