Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Æ, Ø, Å

Før ikkje eit menneske vill (med) røyrpenn på papyrus. [d.e. med det du skriv.]

Do not lead a man astray (with) reed pen on papyrus. (Amenemope)

Kvar ein oppfattar sin eigen horisont som grense for verda si.

Each man thinks his own horizon is the limit of the world.

Nytt sjela, så er du vis: Ver vis og sjå til å bli lykkeleg.

Employ your soul, and you are wise; be wise and go on to get happy. [Akhenaton, modified]

Vi skulle ikkje forveksle visdom med overtruisk vankunne.

We must not confuse knowledge with superstitious ignorance.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]